Terug naar overzicht

Jaarverslag van het bestuur over 2022

tww januari 2023
Door: Wim Groeneveld

Met dit verslag geeft het bestuur van de Amateurbierbrouwersvereniging 't Wort Wat! een overzicht van de gebeurtenissen van het verenigingsjaar 2022.

Het jaar 2022 begon nog een beetje met Coronaperikelen waardoor de eerste clubavond nog online plaatsvond. Gelukkig hebben we de rest van het jaar alle activiteiten weer live kunnen organiseren. We bedanken hierbij de leden die geholpen hebben om alle activiteiten te verwezenlijken.

Bestuursbeleid

Het ledental eind 2022 is 368 leden en donateurs, Gelijk aan vorig jaar willen we als vereniging eigenlijk niet meer groeien; als bestuur richten we ons op beheersbaarheid qua grootte van het aantal leden. We hebben daarom onze promotieactiviteiten geminimaliseerd. We blijven nadruk leggen op het gezamenlijk brouwen, proeven en beoordelen van bier.

De georganiseerde activiteiten dienen altijd in lijn te zijn met de doelstelling van de vereniging, wat bij oprichting vastgesteld is als: ‘het bevorderen van het zelf brouwen van bier, en het opbouwen en delen van kennis daarover’, dienen.

Wij hopen in 2023 ook de activiteit ‘excursie’ weer op te kunnen pakken.

Het bestuur in 2022

Tijdens de ALV op 25 februari 2022 is Walter Bakker als penningmeester afgetreden. Theo van Eijden als voorzitter herkozen. Kees Heynis gekozen als bestuurslid algemeen. Met deze samenstelling van het bestuur werden de taken in de maand maart als volgt verdeeld:

Functie

Naam

Aandachtsgebied

Voorzitter

Theo van Eijden

Mediacommissie.
Plv. Penningmeester
Brouwcursuscommissie.
Proeftafelcommissie

 

 

 

Secretaris

Wim Groeneveld

Fotografiecommissie.
Brouwdagcommissie.
Inkoopcommissie.
Bibliotheekcommissie.
Ledenadministratie.

 

 

 

Penningmeester

Dennis van Rijswijk

Clubhuiscommissie.
Gadgetcommissie.
Proeftuincommissie.
Kascommissie.

 

 

 

Algemeen bestuurder

Kees Heynis

Clubkampioenschapcommissie.
Plv. Voorzitter.
Kwaliteitscommissie.
Gistcursuscommissie.

 

 

 

Algemeen bestuurder

Nico de Boer

Excursiecommissie.
Plv. Secretaris.
Polderbokcommissie.

 • Wij hebben dit jaar van 36 leden afscheid genomen, maar hebben een aanwas van 38 nieuwe leden. Dit resulteert dus in een groei van 2 leden.

 • Op dit moment (peildatum: 31 december 2021) hebben we 358 leden waarvan 2 ereleden.

 • Tevens hebben wij 8 donateurs binnen onze vereniging.

 • De gemiddelde leeftijd van onze leden is 56 jaar, het jongste lid is 23 jaar oud en de oudste 79 jaar.

Clubavonden in 2022

Er is dit jaar 1 online clubavond gehouden, de jaarlijkse barbecue en 8 clubavonden in de boerderij.

 • Online presentatie, Jan-Willem gaf een leuke uitleg over steenbier brouwen.
  Tevens werden van de clubkampioenschappen de winnaars bekend gemaakt.

 • Algemene ledenvergadering met erna een presentatie over bier stachelen wat in de praktijk ruim getest kon worden op een Bernardus Abt 12.

 • Uitgebreide lezing over de American Pale Ale met aanbevelingen van Gordon Strong. Deze lezing werd gehouden door Jan Wurpel van de kwaliteits commissie.

 • Een uiteenzetting van Stout bier door Patricia Talbot. Tevens was het mogelijk bier te kopen voor sponsering van het project Alpe d’HuZes en er was een pubquiz via Kahoot.

 • Een presentatie over brouwerij en klooster Kleiburg waarbij enkele Kleiburgbieren geproefd konden worden.

 • Uitleg over de historie van met name de Jopen brouwerij en wat over de recepten, gegeven door Walter Schelfhout en Fred Meester.

 • De barbecue kon weer plaats vinden in Lisserbroek, De barbecue werd weer verzorgd en bier werd voldoende meegebracht door eigen leden. Tevens was er live muziek aanwezig.

 • Met eenvoudige middelen smaakafwijkingen in bier aanbrengen waarna deze geproefd en geroken konden worden.

 • Uitgebreide uiteenzetting over nieuwe bierstijlen door Rick Kempen, bierambassadeur van Bier&Co.

 • Keuren van de bieren van de clubkampioenschappen, waar 36 bieren te keuren waren.

 • Spijs en bier: een vijftal bitterballen/kroketten werd in combinatie met bier geproefd.
  Uitreiking prijzen clubkampioenschappen.

Commissie activiteiten van het afgelopen jaar

 1. Er zijn 4 gezamenlijke brouwdagen georganiseerd door de brouwdagcommissie in Lisserbroek. Tevens was het dit jaar mogelijk om tijdens de brouwdag ook een pakket af te halen voor thuisbrouwen.

 2. De clubkampioenschappen zijn georganiseerd.

 3. De redactiecommissie verzorgde ons clubblad, oplage zit rond de 385 stuks aan het eind van 2022 in 11 edities. De speciale editie van dit jaar betrof mouten.

 4. De polderbokcommissie heeft weer een prachtig bokbier gebrouwen bij brouwerij De 7 Deugden.
 5. Kwaliteitscommissie heeft een tweetal onderwerpen behandeld:

  • Lezing over American Pale Ale en

  • het verbeter je bier project.

Onze vereniging mag zich tevreden stellen met het aantal vrijwilligers; leden dragen structureel een steentje bij aan de activiteiten van onze vereniging binnen een of meerdere commissie of anderszins. Dit is een aantal waar we als vereniging best trots op mogen zijn. Maar nog steeds is er een aantal commissies dat nieuwe actieve leden kan gebruiken. Ervaring leert dat dit vooral gezellige en soms leerzame bezigheden zijn.

Met het bovenstaande overzicht hoopt het bestuur jullie voldoende te hebben geïnformeerd over beleid en activiteiten in het afgelopen jaar. Wij hopen dat dit tijdens de Algemene Leden Vergadering jullie goedkeuring kan krijgen.

Namens het bestuur,

Wim Groeneveld
Secretaris

Terug naar overzicht