Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

 

lid980404 

Theo van Eijden
voorzitter
plv-penningmeester
e-mail

contact voor:

• Brouwcursus 
• Media
• Publiciteit

 

lid940909

 

Erik Deelissen
secretaris
e-mail

contact voor:

• Ledenadministratie
• Bibliotheek
• Excursie
• Polderbok

 

lid981002 

Walter Bakker
penningmeester
e-mail

contact voor:

• Clubkampioenschap
• Gistcursus
• Kas

 

lid180702

 

Dennis van Rijswijk
bestuurslid
plv-voorzitter

contact voor:

• Clubhuis
• Gadget
• Proeftuin 

lid090801  

Wim Groeneveld
bestuurslid
plv-secretaris

contact voor:

• Fotografen
• Inkoop 
• Brouwdag

 

 

Stuur een e-mail naar het bestuur