Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

 

lid980404 

Theo van Eijden
voorzitter
plv-penningmeester
e-mail

contact voor:

• Brouwcursus 
• Media+Clubblad
• Proeftafel

 

lid090801

 

Wim Groeneveld
secretaris
e-mail

contact voor:

Ledenadministratie
• Brouwdag
• Fotografie
• Inkoop
• Bibliotheek

 

lid180702

Dennis van Rijswijk
penningmeester
e-mail

contact voor:

• Clubhuis
• Gadget
• Kas
• Proeftuin

 


 

Vacature
bestuurslid

e-mail

contact voor:lid100601  

Nico de Boer
bestuurslid
plv-secretaris
e-mail

contact voor:

• Excursie
• Polderbok

 

 

Stuur een e-mail naar het bestuur