Terug naar overzicht

Oproep lokale activiteiten

tww september 2021
Door: Nico de Boer

Oproep
Onze club groeit en ook buiten de Haarlemmermeer polder.
Als we op de kaart met ledenspreiding op onze website kijken zien we dat er een paar flinke clusters zijn zoals in het Haagse maar ook in de kop van Noord-Holland.
Het bestuur vraagt zich af of wij alle leden goed kunnen bereiken, onze clubavonden houden we traditiegetrouw in de Boerderij in Hoofddorp, onze brouwdagen houden we in Lisserbroek.
We vermoeden dat dit voor een hoop leden eigenlijk te ver weg is en dat de afstand c.q. reistijd hen weerhoud om aan deze activiteiten deel te kunnen nemen. Ook denken we dat er behoefte is om af en toe lokale activiteiten te organiseren.

Spreiding ledenaantal over Nederland
Spreiding ledenaantal

Vandaar deze oproep: is er interesse om lokaal, bijvoorbeeld in de buurt van Den-Haag of Zaandam, een clubdag/avond te organiseren?
Het idee is dat dit door de lokale leden zelf georganiseerd wordt en dat wij als club daarbij ondersteunen met advies en/of een bijdrage.
Heb je interesse of heb je een ander idee voor lokale activiteiten, laat het mij dan weten.

Nico.de.boer@twortwat.nl

Terug naar overzicht