Terug naar overzicht

Wist u dat...

tww maart 2020
Door: Sophie de Boer

…Brand Bierbrouwerij dit jaar geen brouwwedstrijd uitschrijft voor amateurbrouwers? Maar dat daarentegen bij ’t WortWat voorbereidingen worden getroffen voor een wedstrijd in het brouwen van een, jawel, Export Stout? Tijdens de afgelopen ALV werd dit al even aangestipt. Houd de mededelingen in het clubblad en op de website in de gaten!

Terug naar overzicht