Terug naar overzicht

Verslag ALV 22 maart 2019

tww februari 2020
Door: Erik Deelissen

Locatie: de Boerderij te Hoofddorp

Aanwezig: 50 leden, + 2 ereleden.

 1. Opening  (20:36)
  De voorzitter opent de vergadering

 2. Vaststelling van de agenda  (20:37)
  Geen wijzigingen of aanvullingen.

 3. Vaststelling stemcommissie  (20:38)
  De stemcommissie voor deze vergadering bestaat uit Fredald Meester en Kees van Roode.

 4. Goedkeuring verslag ALV 23 februari 2018  (20:39)
  De ALV gaat unaniem akkoord met het verslag van de ALV 2018.

 5. Goedkeuring jaarverslag van het bestuur van ’t Wort Wat! over 2018. (20:40)
  Met algemene stemmen wordt het jaarverslag van het bestuur goedgekeurd.

 6. Financiële verslaglegging  (20:41)

  1. Goedkeuring financieel jaarverslag inclusief bevindingen kascontrolecommissie.
   Walter Bakker geeft een toelichting op de balans.
   Wilfred van der Heijden leest de verklaring voor met de bevindingen van de kascontrolecommissie. Hierbij verklaarden de leden Frans Bolleboom en Wilfred van der Heijden dat zij de balans van 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichtingen akkoord hebben bevonden.

  2. Verkiezing kascontrolecommissie 2019
   Tot de kascontrolecommissie 2019 zijn benoemd: Wim Groeneveld en Frans Bolleboom en reserve Kees van Roode.

  3. Begroting 2019
   Walter Bakker geeft toelichting op de begroting over 2019.

 7. Bestuursverkiezing (20:50)

  1. Herverkiezing van Jan Wurpel als bestuurslid.
   49 leden voor, 0 tegen, 0 blanco.

  2. Herverkiezing Hank Lucas als bestuurslid.
   49 leden voor, 0 tegen, 0 blanco.

  3. Herverkiezing van Erik Deelissen als bestuurslid en secretaris.
   49 leden voor, 0 tegen, 0 blanco.

 8. Algemene discussie n.a.v. inbreng van leden en voorstellen van het bestuur. (21:01)

  1. Dennis van Rijswijk vond het gistexperiment een super initiatief. Ook ziet hij graag mout- en hopexperimenten, zoals op internet de zogenaamde SMSH (Single Malt Single Hop).
   Antw. door Hank Lucas: Idee is als proeftuincommissie gedaan, mout en hop staan op het lijstje; ook de kwaliteitscommissie is met hop bezig, zoals hopthee. Eind van het jaar of begin volgend jaar komen daar de resultaten van beschikbaar. Theo van Eijden geeft aan dat je ook lid van de kwaliteitscommissie kan worden.

  2. Thomas Westerveld wilde graag deelnemen aan de gistcursus maar deze was binnen een dag al vol.
   Antw. door Walter Bakker: Organiseren van een gistcursus is geen probleem maar het vinden van vrijwilligers die deze cursus kunnen geven is een ander verhaal. Ook de voorbereidingen nemen veel tijd in beslag zoals het maken van schuine buizen, gieten van petrischalen en het drukken van begeleidende boekjes. Andre van der Zee geeft misschien volgend jaar weer een gistcursus. Wellicht zijn er leden die contacten hebben in hun kennissenkring die laboratoriumervaring hebben om deze cursus te geven.
   Fredald Meester vraagt hoeveel deelnemers er zijn aan de gistcursus.
   Antw. door Walter Bakker: 14 deelnemers kunnen we faciliteren.

  3. Dennis van Rijswijk vraagt of deze boekjes ook beschikbaar kunnen worden gesteld aan de overige leden die niet kunnen deelnemen aan de gistcursus.
   Antw. door Walter Bakker: De boekjes zijn gemaakt voor de gistcursus en we hebben geen toestemming om deze te publiceren. Wellicht kunnen ze alleen voor leden beschikbaar komen. Vanuit de kwaliteitscommissie gaan we een presentatie geven hoe een giststarter te maken. Ook over hoe je een gist ent in je brouwsel.

  4. Yoeri Sanstra: De doelstelling van onze club is het brouwen van bier en vergaren en delen van kennis hierover. Hoe verdelen we die kennis?
   Antw. door Theo van Eijden: ziet functie op de website en wellicht moeten we daar meer over nadenken.
   Antw. door Hank Lucas: Als inspiratie voor en door leden, alles bij elkaar 350 leden met een bolwerk van kennis. Wellicht is het een idee dat iedereen een of twee beste tips zou willen delen en dit te bundelen in een boekje.
   Antw. door Ben Jacobs: Bij de mediacommissie ligt het idee al.
   Antw. door Ben Uijtenhaak: Heb dit in een artikel gevraagd in ons clubblad aan leden om informatie in te leveren, tot op heden geen reactie ontvangen.
   Antw. door Dennis van Rijswijk: wil wat schrijven over ervaring van beginnende brouwer voor het clubblad.
   Antw. door Edwin de Redelijkheid: Zet het in een nieuwsflits om informatie te leveren voor boekje.
   Antw door Yoeri Sanstra: Delen van ideeën kan ook op de Facebookpagina. Hij gaat bekijken hoe dit op te zetten. Heb je een idee laat het hem weten, online of via de website. Zelf zoekt hij hypes zoals bier met chocolade, peper e.d. Publiceert ook info op de Facebookpagina van het ONK2019.

 9. Bestuursbeleid 2019  (21:23)
  De voorzitter licht het bestuursbeleid voor het komende jaar toe. Het bestuursbeleid wordt gepubliceerd in het clubblad van april 2019.

 10. Rondvraag  (21:38).

  1. Fredald Meester: Poloshirts zijn verkrijgbaar in allerlei maten, kunnen we ze ook passen?
   Antw. door Nick Oud: Poloshirts worden geleverd door een gerenommeerde zeefdrukkerij volgens standaardmaten. Gaat proberen polo's mee te krijgen voor het voorpassen.

 11. Sluiting  (21:42).
  De voorzitter sluit de vergadering om 21:42 en bedankt de aanwezige leden voor de belangstelling.

Terug naar overzicht