Terug naar overzicht

Waarom is de gisting gestopt?

Door: Theo van de Voorde

Theo's vraagbaak aflevering 1Om jullie een voorbeeld te geven van hoe ik te werk zal gaan volgt hier een vraag welke op het internet via de mailinglist bierbrouwen door een student werd gesteld:

Help!!!

Woensdagavond heb ik ongeveer 30 liter bier gebrouwen volgens een recept dat ik al diverse keren heb gebruikt. (5 kg Munich, 5 kg Pils, 100 gr Hallertau, 2 zakjes korrelgist van de firma Huisvlijt uit Den Bosch). Tot nu toe heeft zich hierbij nog nooit een probleem voorgedaan.
22 liter is om pakweg 0.30 uur in een kunststof gistingsvat van 25 liter met waterslot gegaan, de rest in een mandfles. Het ging om exact hetzelfde mengsel dat in dezelfde ruimte wordt bewaard, dus gelijke kamertemperatuur enz!
Tot mijn verbazing was het bier in het grote vat al donderdagochtend zeer hevig aan het borrelen, zodanig dat het schuim regelmatig door het waterslot naar buiten kwam! Dit is me nog nooit overkomen! Het mengsel in de fles bleef erg rustig en borrelde nauwelijks!
Ik heb toen enkele liters van het gistingsvat overgeheveld naar de fles, hopende dat er zodoende voldoende ruimte in het vat zou komen.
Vrijdag bleef het bier in het vat hevig werken en "naar buiten treden"!
Nu, zaterdag, is vreemd genoeg de gisting in het grote vat volledig stil gevallen, en gaat het proces in de kleine fles prima!
Wat te doen???
Het lijkt erop dat de gist in het gistingsvat dood is, of anderszins opgehouden is met te werken.
Moet ik nu nieuwe gist toevoegen aan het vat of afwachten of het proces zich hersteld?
Als ik gist moet toevoegen, moet dat dan dezelfde hoeveelheid zijn als de oorspronkelijke hoeveelheid? Kan dat droog bij het mengsel worden gevoegd, of moet ik eerst een giststarter maken?
Paul Arts (Oisterwijk)

Ik heb deze man het volgende, vanuit mijn praktijkervaring opgedane, antwoord gestuurd:

Beste Paul,
Ik heb je probleem gelezen, ik mis echter nog wat informatie om je een gedegen antwoord te geven: heb je ook actief belucht in zowel het gistvat als in de gistfles?
Ik vermoed nl. dat het hiermee te maken heeft. Zo als ik het nu kan beoordelen heeft het wort in het vat voldoende zuurstof gekregen en is de gisting nu al goeddeels gereed, dit kun je kontroleren middels een SG-meting. In de fles was er kennelijk wat minder zuurstof waardoor de gisting wat trager op gang is gekomen..
Theo van de voorde

Zie ook het artikel over gestopte gisting elders op deze site.

Terug naar overzicht