Terug naar overzicht

Inleveren bieren brouwwedstrijd ‘Brouw es een biertje voor je moeder’

tww maart 2021
Door: Sophie de Boer

Alle deelnemers aan de brouwwedstrijd Brouw es een biertje voor je moeder hebben inmiddels bericht gehad over de voortgang, maar voor de volledigheid hierbij in het clubblad de volgende mededeling. Hoewel de coronamaatregelen nog niet zijn opgeheven en De Boerderij voorlopig nog niet open zal zijn, gaan we toch verder met de brouwwedstrijd, zij het op een iets kleinschaliger wijze. We hebben ondertussen 30 deelnemers genoteerd. De inleverdatum voor de bieren is 4 april a.s. tussen 10 en 16 uur  en het adres is Zuiderpoort 6, 2152 RG Nieuw-Vennep. Mochten datum en/of adres een probleem zijn, neem dan s.v.p. contact op voor het maken van een aparte afspraak door te bellen naar 06-53769307 (Sophie de Boer). Elke deel nemer dient 6 flesjes in te leveren. De jury bestaat uit 4 vrouwelijke keurmeesters, geassisteerd door dames die meeproeven. Hun aantal hangt af van de dan geldende coronamaatregelen. Tevens zal er gekeurd worden door een schaduwjury die bestaat uit 4 mannelijke keurmeesters, geassisteerd door medeproevers. Bij de keuring wordt gebruik gemaakt van de BKG keuringsformulieren. Zoals eerder aangekondigd heeft de jury de vrijheid om ook bieren die opvallen door hun wat afwijkende karakter in aanmerking te laten komen voor een Eervolle Vermelding met dito prijs. De schaduwjury is ingesteld om er achter te komen of er verschil is tussen de waardering die vrouwen c.q. mannen hebben voor een te keuren bier. We zijn zeer benieuwd! Voor de duidelijkheid nog even: alleen de vrouwenjury deelt prijzen uit.

In de loop van de maand april worden de ingeleverde bieren gekeurd op 4 verschillende locaties. Kleinschalig dus. Uit die keuring komen 8 bieren naar voren, die beoordeeld zijn als de 8 beste bieren. Dit zijn de 8 winnaars. Half mei wordt vervolgens door de keurmeesters, al dan niet geassisteerd door medeproevers, de volgorde van de prijzen vastgesteld. Op of rond de clubavond van 28 mei zal de juryvoorzitter verslag uitbrengen en worden de prijzen uitgereikt.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op via bovenstaand telefoonnummer. En zo niet, dan graag tot 4 april bij het inleveren van de bieren (met een kop koffie en een paaseitje!)
 
Sophie de Boer
Namens de commissie Mama’s Stout

Terug naar overzicht