Terug naar overzicht

Van het bestuur, november 2020

tww november 2020
Door: Theo van Eijden

Helaas zit het ons allen niet mee in deze tijd. Waren we voorzichtig begonnen met de clubavonden, gaat alles weer op slot. Natuurlijk een begrijpelijke keuze maar we smachten als mensen weer naar de gezelligheid van het samenzijn met vrienden en bekenden. Met de kennis van nu zal ook de verenigingsavond van november en zelfds die van december geen doorgang kunnen vinden. De regelgeving  beperkt ons in de mogelijkheden.

Gelukkig liggen niet alle activiteiten in de vereniging stil, getuige dit clubblad dat weer voor jullie ligt. Als redactie hebben we via Skype contact met elkaar en zijn zo in staat iedere maand weer een mooi blad te produceren.  Als redactie zijn we altijd op zoek naar kopij. Dus als je in deze tijd aan huis gekluisterd zit en je hebt wat tijd over, klim in de pen en deel ons in je ervaring, beschrijf een mooi recept of een andere bierige ervaring. Hiermee verrijk je de inhoud van ons blad.

Ook de bieren die zijn ingezonden  voor de clubkampioenschappen zijn ingeleverd bij de keurmeesters die de vereniging rijk is. Zij keuren individueel de eerste ronde, de tweede ronde gaan ze in tweetallen keuren. We zijn erg beperkt maar zoeken naar oplossingen. Bier brouwen doen we voorlopig nog maar even individueel en ook het nuttigen van dit geestrijke vocht zullen we in klein comité moeten doen.

Het is te hopen dat deze periode snel voor bij is en dat we met z’n allen weer gezamenlijk het glas kunnen heffen.

Terug naar overzicht