Terug naar overzicht

Van de Proeftuincommissie, april 2018

tww april 2018
Door: Hank Lucas

De proeftuincommissie over: ‘het wordt altijd bier’, maar is dat wel zo?

In de jaarvergadering van afgelopen februari is een concept voorgesteld waar een enthousiast team mee aan de slag is gegaan. We noemen haar de proeftuincommissie. Al snel zaten de teamleden samen en was het vrij duidelijk waar aan gewerkt moet worden, met zoveel mogelijk leden van ’t WortWat! We gaan experimenten organiseren om onze kennis en kunde op het gebied van bierbrouwen te vergroten en vast te leggen. Het wordt immers altijd bier, maar of we goed bier altijd beter kunnen maken is de echte vraag.

Even voorstellen dan

Sophie, Ben, Jan, Edwin, Daniel, Ben, Fred en Hank hebben zichzelf het doel gesteld om, samen met zoveel mogelijk enthousiaste ‘t WortWat! leden, experimenten te organiseren. De uitkomst en opgedane kennis hiervan leggen we dan wel heel goed vast! We worden als het ware een groot proeflaboratorium met biertests op een schaal die je als individu nooit zou kunnen voltooien.
De proeftuincommissie heeft op de clubavond in maart haar plannen uit de doeken gedaan en een methode voor de labtests gepresenteerd. We hebben de aanwezige leden gevraagd welk experiment zij willen dat we als eerste gaan doen.

De methode per experiment is als volgt:

  • Basisrecept: alles start met een basisrecept voor iedere deelnemer in een experiment. Er wordt een recept samengesteld door expertleden van de proeftuincommissie. Met dit recept gaan we het experiment uitvoeren.
  • Variabelen: er wordt 1 parameter gekozen om de tests binnen het experiment mee te doen. Je kunt denken aan variatie in gist, hop, mout, water, methoden of materialen. Belangrijk is dat we slechts 1 variabele kiezen om een eerlijke vergelijking tussen alle tests binnen 1 experiment mogelijk te maken! De proeftuincommissie besluit welke variabele dat is.
  • Brouwdag: een brouwdag wordt door de brouwdagcommissie georganiseerd. Op die dag kunnen alle deelnemers mee doen aan het experiment. Het ene experiment vergt een eigen brouwset, het andere basisrecept wordt in een 1000L ketel gebrouwen. Afhankelijk van het experiment zal er anders gebrouwen, vergist, gehopt en gelagerd worden.
  • Vergisten, lageren en bottelen: aan het einde van de brouwdag gaat iedere deelnemer met vergisten en lageren aan de slag. Hiervoor zal de proeftuincommissie precieze instructies per test voorschrijven. We willen graag een zo groot mogelijk experiment uitvoeren met vergelijkbare resultaten. Iedere deelnemer logt alle stappen precies en bottelt met een etiket waarop de logging en test goed vermeld staan.
  • Proefavond: is er gebotteld, dan komen we bij elkaar om te proeven. Iedere deelnemer neemt zijn testbieren mee. We gaan proeven onder begeleiding van onze keurmeesters en sommeliers. Het totaal aan bieren zal zo redelijk mogelijk naar rato van inbreng over alle deelnemers verdeeld worden. Daarmee kan een ieder ook de andere testbieren van het experiment proeven. Uiteraard zorgt de proeftuincommissie op de proefavond voor een doos droge crackers. Je weet maar nooit. Iedere deelnemer legt de bevindingen van de smaaktest vast op een proefformulier (bijvoorbeeld van het BKG).
  • Resultaten: de resultaten van een proefavond leggen we gestructureerd vast, van de proefformulieren naar een database die voor ieder lid van ’t Wort Wat! te benaderen is. We weten dan later ook nog welke tests binnen het experiment het meest geslaagd zijn. Het eindresultaat: een ranking van recepten en methoden om een bepaalde biersoort te maken voor alle leden, om hun voordeel mee te doen bij volgende eigen brouwsels! Het zal altijd bier worden, maar op deze manier kunnen we gezamenlijk innoveren op biergebied. De beste recepten en resultaten van experimenten gebruiken we weer als doorstart naar een volgend experiment.

Waar staan we dan nu concreet?

De proeftuincommissie heeft de aanwezige leden gevraagd naar de voorkeur voor de eerste test. De reacties waren verrassend enthousiast. De uitslagen lagen dicht bij elkaar. We hebben 38 reacties gehad, dank daarvoor!

  • 42% van de respondenten zou eind mei kunnen deelnemen, 58% (ook) in sept 2018.
  • 35% van jullie heeft een voorkeur om te starten met een gistexperiment, 32% met een hopexperiment, 33% met een moutexperiment

De proeftuincommissie heeft besloten met een gistexperiment te beginnen. De meeste stemmen gaan daar naar uit. Het eerste experiment gaan we doen met een Belgian Blonde recept. We hebben de brouwers van Poesiat & Kater (https://poesiatenkater.nl) bereid gevonden om samen met ons 1000L te brouwen. We gaan naar verwachting eind september brouwen.
De commissie bereidt de verschillende tests en instructies ondertussen verder voor, alsmede inkoop van ingrediënten, brouwdag en proefavond. De aankondiging om deel te nemen volgt zo spoedig mogelijk, na definitieve afspraak met de brouwers van Poesiat & Kater, dus houdt ook de ’t Wort Wat! website en e-mails goed in de gaten. Aanmelden zal verlopen zoals we dat ook voor de normale brouwdagen doen (dank aan Ernst hiervoor!).
We zouden het super vinden om met een heel groot aantal enthousiaste medeleden van ’t Wort Wat! mooie experimenten op te zetten. Houdt dus je e-mail in de gaten en geef je op om mee te doen. Het maakt dat we een nog rijkere vereniging gaan worden op het gebied van amateurbierbrouwen! Suggesties zijn uiteraard altijd welkom: proeftuin@twortwat.nl . We horen graag van jullie. Tot snel!

Terug naar overzicht