Terug naar overzicht

Verbod op verkoop van grote gasbranders

tww maart 2017
Door: Ben Uijtenhaak

Wellicht heeft nog niet iedereen het nieuws vernomen, maar kersverse amateurbrouwers zijn er reeds mee geconfronteerd: de verkoop van grote gasbranders is verboden. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit heeft onderzoek gedaan naar 15 modellen industriebranders en alle zijn onveilig bevonden, zodat per 1 januari 2017 een verbod is op de verkoop van deze branders. Iedereen in het bezit van een dergelijke brander wordt ten sterkste aangeraden deze niet meer te gebruiken.

Deze industriebranders werden altijd gebruikt door onder andere professionele koks, (banket)bakkers en tijdens scouting- en schoolkampen. Inmiddels gebruikt een steeds grotere groep particulieren deze branders die dan ook wel wok- of paellabrander wordt genoemd. En dan heb je nog de steeds groter wordende groep thuisbrouwers.

Gasbrander
Gasbrander zonder vlambeveiliging

Risico’s

Het grootste veiligheidsrisico treedt op wanneer deze branders gebruikt worden in een gesloten ruimte met onvoldoende ventilatie. Het gevaar bestaat vooral uit mogelijke koolmonoxidevergiftiging of een schadelijke hoeveelheid roetproductie door onvolledige verbranding en brand of explosie door onverbrand gas ten gevolge van het uitgaan van de vlam.

Onderzoek

Het onderzoek van de NVWA is gebaseerd op de wettelijke eisen in het Besluit gastoestellen en de diverse Europese normen. De branders zijn onderzocht op de aanwezigheid van een vlambeveiliging, de instellingsmogelijkheid voor de primaire verbrandingslucht, eventuele roetvorming, kwaliteit van de verbranding, vlamontsteking en –stabiliteit, koolmonoxidevorming, de wettelijke vereiste opschriften op het toestel en op de verpakking en ten slotte de gebruiksaanwijzing.

Tekortkomingen

De belangrijkste tekortkomingen hebben betrekking op het ontbreken van een vlambeveiliging en de verstelbaarheid van de primaire verbrandingslucht.

Een vlambeveiliging is een veiligheidsvoorziening die de gastoevoer automatisch afsluit als de vlam gedoofd is. Bij het ontbreken hiervan bestaat bij het aansteken kans op een steekvlam of is er kans op explosie als het gas ongemerkt langere tijd onverbrand vrij heeft kunnen komen.

Door de verstelbaarheid van de primaire lucht (de lucht die gemengd wordt met het gas tot een brandbaar mengsel voordat het de brander bereikt) is er bij onjuiste afstelling kans op onvolledige verbranding met als gevolg vorming van roet en koolmonoxide.

Geen enkele van de onderzochte 15 grote kookbranders voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen en deze mogen dus niet meer verkocht worden. 

Hoe moet dat nu verder?

In België mogen deze branders nog wel verkocht worden dus ze zijn verkrijgbaar bij Brouwland in Beverlo. Op veel websites van Nederlandse horeca toeleveranciers lijken de branders ook nog te koop dus ook voor de thuisbrouwer zal er nog wel wat te vinden zijn. In de toekomst zullen uitsluitend nog veilige branders verkocht worden. Het is vanzelfsprekend dat deze extra veiligheid betaald moet worden. De branders zullen duurder worden.

Veiligheid, je bent ook zelf verantwoordelijk

Ben je in het bezit van een ‘onveilige’ brander en je wilt hem blijven gebruiken? Dan geldt net als bij alles dat je gewoon je gezonde verstand moet gebruiken. Gebruik de brander nooit in een gesloten ruimte. Zorg voor voldoende ventilatie of brouw buitenshuis. Zorg dat het luchtschuifje aan je brander zo ingesteld staat dat je brander met een mooie blauwe vlam brandt. Blijf bij je brander zo lang deze brandt. Dit kan ook nog eens voorkomen dat je brouwsel per ongeluk overkookt. Is de schuur of garage jouw brouwerij? Laat dan altijd de deur volledig open en installeer een CO melder. Die heb je al vanaf € 25. Een brandblusser en/of branddeken maken het af.

Meer lezen:

Terug naar overzicht