Terug naar overzicht

Trappistenwater - 1 - Rochefort, de Tridainebron

tww september 2014
Door: Ben Uijtenhaak

Het is algemeen bekend dat water waarmee wordt gebrouwen van grote invloed is op de kwaliteit van het bier. De meeste Trappistenbrouwerijen halen vanouds hun water dicht bij huis. Zo halen de Trappisten van Westmalle het water van 60 meter diep onder de abdij uit een laag die zich 11 tot 4 miljoen jaar geleden gevormd heeft. Water dat deze diepte heeft bereikt, werd op een natuurlijke wijze gezuiverd door de Kempense zandgrond. Ook de brouwers van Chimay putten hun water van onder de abdij.

Anders gaat het bij de monniken van de abdij van Notre Dame de St Rémy, brouwers van het bekende Rochefort. Bier brouwen vindt hier al minstens sinds de 16de eeuw plaats. Vanaf de 18de eeuw wordt het bronwater van de Tridainebeek gebruikt. Deze bron ontstond door vroegere mijnactiviteiten van de abdij en bevindt zich wat hoger in de beboste kalksteenhelling boven de vallei van de Biran. Het water van de Tridaine-bron is vooral afkomstig van het plateau van Gerny, via algemene doorsijpeling en verdwijngaten.

Hoewel het niet onmiddellijk zichtbaar is ter plaatse, bereikt een 130km lange kalklaag daar haar maximale breedte van bijna 5 kilometer. In deze steenlagen bevindt zich de voedende waterlaag die de abdij en de brouwerij van water voorziet. 80% van dit water wordt kosteloos gegeven aan de gemeente van Rochefort en omgeving ten behoeve van haar 15.000 inwoners.

Een mooi romantisch filmpje over deze bron vind je op: http://www.youtube.com/watch?v=YC7JvnBS6mg

De paters van Rochefort zijn bezorgd over de waterkwaliteit van de Tridaine. Een lichte verhoging van het nitraatgehalte als gevolg van de landbouw op het plateau van Gerny wordt al langere tijd met argusogen gevolgd.

Een meer recente bedreiging voor de bron is de kalksteenmijn van de firma Lhoist (carrière de la Boverie) die gelegen is net ten noorden van de oude mijnexploitaties van de paters. De multinational LHOIST wil zijn kalksteengroeve La Boverie uitdiepen en vormt een bedreiging voor de bron waaruit de brouwerij haar water put.

Situatie Rochefort bron 2013

Situatie Rochefort bron 2046?

Nadat in eerste instantie een vergunning werd verleent heeft de abdij beroep aangetekend tegen dit project dat een lokaal ecosysteem zou vernietigen. Als de toelating verleend zou worden zou het water, dat nu door zwaartekracht en kosteloos naar de watertoren van de abdij stroomt, in de toekomst moeten worden opgepompt. Het uitdiepen van de groeve zal in de toekomst namelijk onvermijdelijk leiden tot het droogvallen van de bron. De kloosterlingen vrezen dat verdere uitdieping van de groeve verregaande gevolgen zou hebben voor de kwaliteit van hun brouwwater en dat nieuwe putten nooit dezelfde waterkwaliteit kunnen garanderen, waardoor de smaak van hun trappistenbier aangetast zou kunnen worden.

Gelukkig is begin 2014 het gevaar voorlopig geweken. De Waalse minister van Milieu en Ruimtelijke Ordening, Philippe Henry, heeft de vergunning voor het uitdiepen van de steengroeve ingetrokken! De minister heeft uiteindelijk toch de zijde van de kloosterlingen gekozen omdat Lhoist er in zijn optiek niet in slaagde aan te tonen dat de werkzaamheden geen nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit van de bron zouden hebben.

Dat de abt van de abdij Notre Dame de Saint-Rémy verheugd is met dit nieuws hoeft geen betoog en kunnen wij als bierliefhebbers voorlopig nog blijven genieten van dit mooie gerstenat.

Terug naar overzicht