Terug naar overzicht

BKG, Bier Keurmeester Gilde

tww april 2013
Door: Theo van Eijden

De brouwverenigingen in Nederland organiseren jaarlijks wedstrijden waaraan amateurbierbrouwers kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld het Open Nederlands Kampioenschap dat in 2013 in Haarlem zal plaatsvinden of het Open Bergsche Kampioenschap dat jaarlijks in Bergen op Zoom wordt georganiseerd.

Het BKG leidt keurmeesters op die bij de wedstrijden voor amateurbierbrouwers de ingezonden bieren keuren. De keurmeesters beoordelen de kwaliteit van de ingezonden bieren en maken daarvan een keuringsrapport op. Met dit keuringsrapport krijgt de inzender een beeld van de kwaliteit van zijn of haar brouwsel en kan hij/zij met de gegeven adviezen wellicht de volgende keer een nog beter brouwsel inzenden.

Bier keuren is een aangename doch niet gemakkelijke bezigheid. De keurmeester moet een oordeel vellen over een product waar de inzender meestal veel werk en moeite in heeft gestoken. Het is de taak van de keurmeester om een eerlijk oordeel over dit product te vellen en tegelijkertijd de inzender aan te moedigen zijn brouwkunsten weer een stukje te verbeteren. Voorwaar geen makkelijke taak.
De keurmeester is niet op zoek naar “lekker” bier. De persoonlijke voorkeuren van de keurmeester doen er niet zoveel toe. Om te bepalen wat een lekker bier is kan je beter vrienden uitnodigen. Die kunnen dat oordeel uitstekend vellen. De keurmeester dient op zoek te gaan naar het beste bier. Het beste bier is dat bier dat het meest aan de omschrijvingen van het type voldoet.

Doel van een bierkeuring

Het doel van een bierkeuring is het ingezonden bier te beoordelen en te vergelijken met de eigenschappen die zijn benoemd voor het desbetreffende biertype (LABO biertypen lijst). Daarnaast wordt het ingezonden bier vergeleken met andere ingezonden bieren in de onderstaande volgorde:

 • binnen hetzelfde type

 • binnen dezelfde klasse

 • met prijswinnaars van de overige klassen

De keurmeester legt zijn bevindingen vast op een keuringsformulier. Dit heeft tot doel de beoordeling van de keurmeester in duidelijke termen vast te leggen zodat de inzender van het bier positieve feedback krijgt en tot verbetering gestimuleerd wordt.

Het keuren voor een klassering

Tijdens een keuring wordt door de keurmeester gekeken naar de kwaliteit van het aangeboden bier en of het binnen de definitie van het type valt. Naarmate een bier dat binnen het genoemde type valt van hogere kwaliteit is krijgt het een hogere score. De geoefendheid van de keurmeester zorgt dat hij duidelijk kan aangeven hoe goed een bier binnen een bepaald type valt en hoe hoog de kwaliteit ervan is.

Het voortdurend oefenen en met andere keurmeesters over de bestaande definities discussiëren is van groot belang voor de kwaliteit van de keurmeester (permanente educatie). De vraag welke Weizen het hoogste scoort, een Schneider Weisse, een Weihenstephan, een Franziskaner Weissbier of een Erdinger Weissbier blijft enerverend. Alle genoemde bieren vallen ongetwijfeld binnen de definitie van Weizen. De kwaliteit van alle bieren is normaliter hoog. Het is aan de keurmeester om aan te geven welk bier het hoogste scoort, hoe de drinkbaarheid is, hoe goed het in balans is en hoe het met de complexiteit staat en of het verder een prettig mondgevoel en een uitnodigende nasmaak heeft. Voorwaar geen sinecure.

Bij het keuren van een bier wordt naar dezelfde eigenschappen gekeken als die waarmee de voorbeeldbieren van de typen zijn beschreven. Dit gebeurt aan de hand van het BKG Keuringsformulier dat in dezelfde  volgorde is opgebouwd. Omdat een aantal kenmerken al voor en tijdens het inschenken moeten worden vastgesteld krijgt de keurmeester het bier in een fles aangeboden. Hij schenkt het bier zelf in een glas. De keurmeester gebruikt het standaard keurglas volgens ISO 1391 (1977)

Biertypenlijst

Biertypen zijn geen vaststaand feit. Discussie over biertypes is eindeloos mogelijk. Biertypen komen en gaan en zijn aan verandering onderhevig. Dicteerde de markt ongeveer 10 jaar terug vooral zoet en plakkerig, thans lijkt de wind van bitter en wrang flink te waaien. Amerikaanse hoppen worden steeds vaker gebruikt in biertypen waar zij eerder nimmer werden aangetroffen.

Biertypen dienen om de realiteit in “bierland” te categoriseren zodat wedstrijden mogelijk worden. Een type wordt gevormd door een groep bieren van verschillende brouwerijen, die op belangrijke punten sterk op elkaar lijken. Naarmate er meer bieren binnen de definitie van een type vallen wordt het type sterker.

De lijst van typen is ontstaan uit de rubricering die in het normale taalgebruik ook wordt gebezigd. In het normale taalgebruik zijn de definities niet erg strikt. Het BKG heeft daarom bij de bestaande benamingen van de typen een definitie opgesteld door daarbij de typische eigenschappen aan te geven. De BKG typenlijst die zo ontstond, is dus een lijst die door het BKG is opgesteld en die door het BKG wordt gebruikt tijdens keuringen. De lijst wordt samengesteld door de Technische Commissie van het BKG, onder leiding van Derek Walsh. De Technische Commissie heeft tot taak de realiteit in “Bierland” op gepaste afstand te volgen, los van de waan van de dag.

Tijdens keuringen door het BKG gelden de definities uit de  BKG typenlijst.  In de typenlijst worden de typen beschreven en worden voorbeelden van elk type gegeven.  De BKG typenlijst past zich voortdurend aan de veranderende realiteit aan. De geldende lijst wordt via de BKG / LABO  site gepubliceerd.  De biertypenlijst wordt door het LABO vastgesteld op voordracht van het BKG.

De biertypen zijn geordend in vier klassen:

 • Klasse A
  (kleur tot 30 EBC en begin SG tot 1060 ±6%)

 • Klasse B
  (kleur vanaf 30 EBC en begin SG tot 1060 ±6%))

 • Klasse C
  (kleur tot 30 EBC en begin SG vanaf 1060 ±6%))

 • Klasse D
  (kleur vanaf 30 EBC en begin SG vanaf 1060 ±6%))

Terug naar overzicht