Terug naar overzicht

8 vragen over het ONK

tww maart 2013
Door: Rob Hagen

Op 2 juni vindt de prijsuitreiking plaats van het 28e Open Nederlandse Kampioenschap Bier Brouwen. Ervaren brouwers zijn natuurlijk vertrouwd met dit jaarlijks terugkerende evenement. Brouw je zelf nog niet zo lang of heb je de kans om voor de prijzen te gaan tot dusverre laten liggen, lees dan verder. Hieronder vind je alle antwoorden op vragen over het ONK die je altijd al had, maar nooit durfde te stellen.

1 Waarom deelnemen aan het ONK?

Natuurlijk lonkt voor sommigen de eeuwige roem die hun toekomt als zij in de prijzen vallen. Op zich is daar niets mis mee. Een extra reden kan echter zijn dat je goede feedback op je eigen brouwsel wil ontvangen. Die feedback krijg je namelijk na afloop van de wedstrijd in de vorm van een beoorde­lings­rapport van de keurmeester die je bier heeft gekeurd. Behalve een cijfer voor je bier, geeft hij ook weer in welke mate het de beoogde bierstijl benadert of daarvan afwijkt. Zo nodig vermeldt het rapport ook wat je voor een beter resultaat een volgende keer anders kunt doen.

2 Hoe kan ik bier inzenden voor het ONK?

Op de website www.onk2013.nl vind je een inschrijfformulier. Vul dat in voor elk bier dat je wilt inzenden. Maak vervolgens 4 euro per in te zenden bier over op 7228352 ten name van ’tWort Wat. Vermeld daarbij "ONK 2013” en het deelnamenummer dat je krijgt toegestuurd. Via e-mail ontvang je ook etiketten. Knip die uit en bevestig die met plakband op de drie euroflesjes die je wilt inzenden. Verzeker je ervan dat de flesjes geen opvallende kenmerken hebben en voorzien van een ongemerkte, zilver- of goudkleurige kroonkurk.

Het bier kun je inleveren vanaf 22 april 2013 tot en met 26 april 2013 op één van de adressen die de website www.onk2013 vermeldt. Maak voordat je erheen gaat eerst even een afspraak, zodat je zeker weet dat er iemand thuis is.

3 Waarom moet ik drie flessen bier inleveren?

De keuring is opgesplitst in keuringsrondes. Elke keer als een van de ingezonden bieren een ronde verder is, worden er weer andere keurmeesters betrokken om samen tot een oordeel komen. Soms pas de volgende dag. Dat kan alleen als er nog een tweede of derde flesje op de keuringslocatie aanwezig is.

4 Wat gebeurt er na afloop van de prijsuitreiking met mijn ingezonden bier?

Anders dan bij voorgaande edities van het ONK is er dit jaar voor gekozen om het bier dat na keuring overblijft niet ter beschikking te stellen aan de oorspronkelijke brouwers. De ervaring leert dat het een enorme klus blijkt om dat in goede banen te leiden.

5 Moet ik een logboekformulier meezenden?

In principe hoef je alleen een formulier te downloaden en in te vullen als je bier inzendt in de vrije klasse. Hierop geef je dan zowel aan welke ingrediënten je gebruikt en omschrijf je wat je beoogde resultaat is. De keurmeester kan zich dan een beter beeld vormen van het doel dat de brouwer voor ogen stond in relatie tot de originaliteit en de technische kwaliteit. Voor inzendingen in een van de andere klassen is geen formulier nodig.

6 Waarom schrijven de regels voor dat de afstand tussen de bovenkant van de kroonkurk en het bieroppervlak tussen 1 en 4 cm moet liggen?

In het verleden hebben zich incidenten voorgedaan met flesjes die meer dan vijf centimeter onder de kroonkurk waren gevuld. Die flesjes bezweken onder de druk en spatten uiteen. De Risico’s voor de veiligheid keurmeesters en andere betrokkene bij een kampioenschap zijn evident. Om die reden wordt deze voorwaarde strikt gehanteerd.

7 Waarop let een keurmeester?

Tijdens een keuring kijkt de keurmeester naar de kwaliteit van het bier en stelt vast of het binnen de definitie van het type valt. Vervolgens beoordeelt de keurmeester de presentatie, de body, het mondgevoel en de nasmaak. Hij doet dit aan de hand van een richtlijn: de keurmeesterassistent. Gebruik daarvan leidt ertoe dat de verschillen in beoordeling tussen keurmeesters zo klein mogelijk blijven.

8 Waarom moet ik naar de prijsuitreiking toe gaan?

Waar het ONK is, is gezelligheid. Onder het genot van een glas bier maak je kennis met bierbrouwers van andere verenigingen. Er zijn stands waar onder andere lokale brouwerijen zich presenteren en een gastlezing van een vooraanstaand persoon uit de wereld van het bierbrouwen. En dit alles nog afgezien van het bier en de brouwerij van de gastheer: de Jopenkerk.

Dus al bij al geen excuus om langer te wachten: meld je aan, stuur je bier in en noteer “ONK 2013” in je agenda. Tot ziens op 2 juni in Haarlem!

Terug naar overzicht