Terug naar overzicht

Ben Bierbrouwen

tww januari 2012
Door: Ben Jacobs

In december 2011 is op de laatste clubavond van het jaar het gouden toetsenbord uitgereikt. Daarbij heb ik het een en ander verteld over de mediacommissie en het clubblad dat wij maken. En dat wil ik niet onthouden aan alle leden die er niet bij konden zijn. 

Het belang van ons clubblad: het is logisch dat het blad je informeert over alles wat er gebeurt binnen de vereniging, fijn als je niet altijd op de clubavonden aanwezig kunt zijn. En dan denkt een ieder natuurlijk aan de agenda, maar ik denk liever aan de bijdragen van de leden die na het meemaken van een clubactiviteit dit op papier toevertrouwen. Mijn dank aan deze en toekomstige schrijvers.

Verder is ons blad een spreekbuis voor het bestuur, bij deze bedank ik jullie nogmaals voor het neerschrijven van alle bestuurlijke zaken dit jaar. Maar het blad is vooral ook een spreekbuis voor alle commissies die onze vereniging telt. En die daarmee de leden informeren over de activiteiten die ze ontplooien of met jullie willen gaan doen.  Die wedstrijdgegevens of inkoopplannen aan jullie doorgeven, enz., enz. Wederom onze dank naar degene die naast de werkzaamheden die de cie’s met zich mee brengen, dit ook aan de andere leden kenbaar weten te maken door het in ons blad te plaatsen. 

Zelf denk ik dat het blad ook veel meer biedt of kan bieden. Namelijk:

  • Kennis en receptuur: hierbij denk ik aan bier- en gistgeschiedenis. Dit jaar vulde zich spontaan een heel nummer hierover. Veel van die kennis is in kranten of vakbladen gevonden en wordt hiermee de vereniging ingebracht.
  • En wat te denken van alle hopkennis die Theo van de Voorde ons heeft gegeven. Met dank.
  • En de nu jaarlijks terug te keren artikelen over biertypen, waarvan er dit jaar drie zijn uitgewerkt: te weten Stout door Theo van Eijden (dat was een brouwdag bier), Bokbier door Erik Deelissen en Irish Red ale door John Keuris (de wedstrijdbieren).
  • Maar ook heel leuk: brouwinstallatie techniek, waar Carlos Koopman ons mee verraste.

Extra aandacht wil ik geven aan de leuke stukken die vaak te vinden zijn in ons blad van John en Dean. Dean Southall met zijn cybercorner die de wereld van bieren via zijn reizen in ruimte en cybertijd bij ons thuis brengt. En John Gouwerok, de nu vrijwillige uitbater, die jullie in het kort vertelt, vanachter de tap, wat er allemaal gebeurde op onze avonden, over de bieren van de leden op de tap en de punten die wij deze bieren toebedeelden. 

Na al deze schrijversbeschouwingen, het gouden toetsenbord nu: wij hebben met moeite een keuze kunnen maken en hebben het uitgereikt aan John. John, nogmaals dank voor alle fijne stukken het afgelopen jaar.

Ik spreek de hoop uit dat het weer een mooi verenigingsjaar zal worden met vele artikelen in het clubblad. Het februari nummer zal in het teken staan van de giststarter!!. Diverse leden zijn gevraagd hun methode te beschrijven en ik hoop dat ook de andere leden zich aangesproken voelen iets aan het papier toe te vertrouwen.

Proost, Ben
voorzitter media Commissie.

Terug naar overzicht