Terug naar overzicht

Ben Bierbrouwen

tww oktober 2010
Door: Ben Jacobs

Er gebeurt weer heel wat in het leven van deze bierbrouwer. Een presentatie van de polderbok commissie op de laatste clubavond, binnenkort het afscheid van de polderbok commissie, het overnemen van het voorzitterschap van de media commissie (we zijn veel dank verschuldigd aan Rob, voor de afgelopen jaren, voor zijn inzet en enthousiasme), het meemaken van een KBC dag (met dank aan Jan Willem), het binnenkort insturen van twee wedstrijdbieren en nu het thuis hebben liggen van stapels en stapels tijdschriften, om uit te zoeken of het nuttig is voor de media commissie en tja, ook nog af en toe een biertje van eigen makelij, het maken van veel jams en het plukken van druiven om met buurtbewoners te gaan omzetten in wijn.

Helaas moet ik ook melden dat de belangstelling voor de ruilbiercie zodanig is, dat we erover denken deze op te heffen. Jammer vind ik zelf, maar blijkbaar vinden, zonder onze tussenkomst, al uw flesjes wel hun weg naar collega’s en krijgt u ook het een en ander weer terug. Laat daarbij beginnende brouwers niet staan, want zij hebben onze aandacht ook hard nodig. 

Wat betreft het brouwen: de dubbel en de quadrupel staan te lageren en ik heb even niets paraat om te gaan brouwen (net alle restanten opgemaakt).

Dus wat heb ik verder te melden…

Ik heb me bijvoorbeeld gerealiseerd dat ik bieren graag jong proef, maar ook heel lang bewaar. Waarom? Hiermee leer ik van de smaakontwikkeling van de diverse biersoorten. De laatste tijd heeft dit geleid tot de conclusie dat bieren met zoethout gebrouwen best heel lang bewaard kunnen worden. Die worden alleen maar beter. Het lijkt alsof zoethout mee helpt het bier te conserveren (net als laurierblad, een bevinding van Jan Wurpel). En ook de zoetheid in het bier veroorzaakt door het zoethout neemt niet af. Een ideaal kruid dus voor donkere, zware winterbieren. Vrienden van me, die een overjarig winterbier bij mij hadden geproefd, vragen me met klem meer te brouwen, maar dan moeten ze wel weer even wachten voordat het net zo lekker is…

Proost.
Ben

Terug naar overzicht