Terug naar overzicht

Nieuwe invulling clubkampioenschap: focus!

tww februari 2009
Door: Jan-Willem Fukkink

In 2004 werd de keuring voor het clubkampioenschap voor het eerst verricht op twee clubavonden in plaats van één, zoals daarvoor gebruikelijk was. De reden daarvoor was simpel: er waren voor één clubavond teveel inzendingen en te weinig leden, waardoor er op zo'n avond in een race tegen de klok gekeurd moest worden. Met meer tijd per te keuren bier ontstond er voor de leden ook gelegenheid om zich verder te bekwamen in het kritisch en objectief keuren.

Tegenwoordig liggen de zaken wat anders: er zijn meestal veel leden aanwezig om te keuren, en het aantal inzendingen loopt terug. Het voorlopige dieptepunt was de keuring van november vorig jaar, waarvoor slechts 14 bieren aangeboden werden. Voor het bestuur reden genoeg om de invulling van de keuring te heroverwegen. Tenslotte hebben we per jaar maar elf clubavonden en een wagonlading aan onderwerpen om te behandelen. Twee avonden is dus veel voor een onderwerp, dat - blijkbaar - minder in trek is.

De keuring gewoon terugbrengen van twee avonden naar één was natuurlijk de makkelijkste oplossing. Maar daarmee zouden we wel een signaal negeren, namelijk dat deelnemen aan het clubkampioenschap steeds minder populair wordt. Zonder precies te weten waardoor dat nou komt, hebben we de stoute schoenen aangetrokken en een compleet nieuwe invulling bedacht voor het clubkampioenschap.

Twee biertypen

Wat gaan we doen? Focussen! Per kalenderjaar willen we twee biertypen (een keuze uit de ONK-lijst en/of de Biertypengids) op allerlei manieren 'in de schijnwerpers zetten'. Je kunt denken aan:

  • presentatie over de achtergrond en geschiedenis van het biertype
  • proeverij van representatieve commerciële voorbeelden
  • artikelen in het clubblad met achtergrondinformatie
  • opbouw en uitwerking van receptuur
  • biertype beschikbaar als maandpakket
  • excursie naar een brouwerij waar zo'n biertype gebrouwen wordt
  • beschikbaar stellen van geschikte giststammen in de gistbank

Kortom: voor heel veel activiteiten binnen de vereniging kunnen we die biertypen als thema gebruiken. Aan het eind van het jaar hebben de leden een hele vracht aan kennis en ervaring opgedaan over de twee biertypen. En volgend jaar kiezen we twee andere biertypen en begint het hele verhaal weer opnieuw.

Om het helemaal spannend en serieus te maken, beperken we het clubkampioenschap alleen tot de twee gekozen biertypen. Je hebt dan (bijna) een jaar de tijd om je brouwsels helemaal te perfectioneren, geholpen door alle bovengenoemde informatie en ondersteuning. Tijdens de clubavond in november 2009 worden alle inzendingen zoals gebruikelijk gekeurd. En omdat alle leden inmiddels 'expert' zijn op die twee biertypen, wordt het echt een mega-prestatie als jouw bier tot de prijswinnaars behoort.

De tijd om met deze nieuwe invulling te starten is maar kort (het jaar is tenslotte al begonnen), dus de Clubkampioenschap-commissie is zo assertief geweest om de twee biertypen voor 2009 vast te kiezen. Voor 2010 en verder (als het bevalt ;-) kunnen we de keuze op een andere manier bepalen als dat gewenst is.

De twee biertypen voor 2009 zijn: 'Saison' (klasse A) en 'Brown Porter' (klasse B). Beide zijn beslist niet makkelijk te brouwen, en daardoor een behoorlijke uitdaging voor het clubkampioenschap.

De planning ziet er voorlopig als volgt uit:

vrijdag 6 maart:

op de ALV bespreken en eventueel bijstellen van de nieuwe invulling

vrijdag 27 maart:

uitgebreide presentatie over de 'Saison' en de 'Brown Porter' op de clubavond

eind oktober:

inleveren inzendingen voor het clubkampioenschap

eind november:

keuring van de inzendingen op de clubavond

Andere bijpassende activiteiten zullen we gaandeweg invullen.

Heb je nu al zin om de 'Saison' en/of de 'Brown Porter' te gaan bestuderen? Niets staat je in de weg. Succes!

Had je toch liever een tripel ingezonden, omdat je die nou eenmaal wel goed kunt brouwen? Beschouw deze nieuwe invulling dan als een uitdaging om al je huidige bierbrouwkennis en -ervaring in te zetten voor een nieuw resultaat. Verlaat het gebaande pad en merk dat je eigenlijk veel meer in huis hebt dan die paar vertrouwde receptjes. Wij zullen er alles aan doen om je te ondersteunen. Succes!

Zoals hierboven gemeld: tijdens de ALV willen we deze nieuwe invulling met jullie bespreken, maar vanwege de planning hebben we vast wat acties in gang gezet. We hebben als bestuur het volste vertrouwen dat deze nieuwe invulling jullie aanspreekt, en dat het zowel de kennis en ervaring van de leden vergroot als een nieuwe sportieve uitdaging biedt voor het clubkampioenschap.

Met vriendelijke groet,    
Jan-Willem

Terug naar overzicht