Terug naar overzicht

de Storm Brouwerij

tww augustus 2007
Door: Theo van Eijden

Stormlogo

Ooit was er eens een satirisch programma op de TV “The not the nine o’clock news”. Deze titel speelde door mijn hoofd toen ik aan dit stukje begon. Of zou een pakkende titel als “The Quest for the Storm Brewery” beter zijn? Vanwaar deze vragen en vanwaar in het Engels???

Als 't Wort-Wat-er met het hart op de goede plaats wilde ook ik mijn steentje bijdragen en op mijn vakantie een brouwerij gaan bezoeken. En wat doe je dan als de naaste omgeving alles reeds is besproken? Dan zoek je het verder op. Zo iets in het kader van, "wat je van ver haalt is lekker". De keuze voor een brouwer was na enige onderzoek snel gemaakt. Alleen nog maar de familie overtuigen dat het de reis zeker waard zou zijn. Het beste kan ik jullie meenemen op onze reis door te beginnen met het “scheppingsverhaal” van de brouwerij. Dat plaatst alles in een breder kader en helpt bij de beeldvorming.

De oprichting van de Storm Brouwerij

Rond de eeuwwisseling, in een tijd dat er grote rivaliteit ontstond tussen de brouwfamilies in Engeland, was er één familie gerechtigd te leveren aan het Engelse hof. De brouwer moet op straffe des doods zweren de recepten geheim te houden. Thomas Storm & Sons brouwden de Koninklijke “Ales” van ingrediënten die geleverd werden vanuit het gehele Britse koninkrijk.

De jongste zoon, James Storm, werd verliefd op Sarah Hardington, de enige dochter van een machtige rivaliserende brouwer. Deze was uit de gratie gevallen bij de koning omdat hij “Koninklijke Ales” leverde aan het hof van de gehate Franse koning. De relatie tussen de beide jongelingen werd als een bedreiging voor het koningshuis beschouwd en dus verboden door beide families.

Gedreven door zijn onvervulde liefde voor Sarah en gefrustreerd door zijn besloten leven in dienst van de Koning. plande James een ontsnapping en, tijdens een woedende storm, sloop hij weg om zijn liefde te ontmoeten.

Als door het lot getroffen, geselde een wrede en gure wind de beide minnaars toen zij zich hun weg baanden naar het rendez-vous. Sarah, alleen in het donker en worstelend tegen de geselende regen, viel ten prooi aan geheimzinnige krachten en verdween tragisch. James kwam aan op de ontmoetingspunt en ontdekte dat zijn geliefde verdwenen was. Hij voelde zich verraden en ontroostbaar en keerde terug naar de brouwerij van zijn familie. Toen James naderbij kwam liet de hemel een hevige bliksemslag los die de gebouwen raakte, en deze tot de grond deed afbranden waarbij al zijn familie de dood vond.

Omdat zijn grote liefde verdwenen was, en zijn familie met huis en haard was vernietigd, vertrok hij naar Liverpool. In deze stad zou hij aanmonsteren op een schip met als bestemming het verre oosten teneinde een nieuwe start te kunnen maken. Hij reisde echter niet alleen. De koning was er op gespitst om de geheime recepten van zijn favoriete bieren terug te halen. Recepten waarvan alleen James nog op de hoogte was. De vader van Sarah, die er van overtuigd was dat James zijn dochter had ontvoerd. Beiden stuurden huurlingen achter hem aan om hem op te sporen. Nu was hij gedwongen zijn achtervolgers van zich af te schudden. Hij raakte betrokken bij een serie avonturen op zijn reis naar het verre oosten en kwam in de loop der jaren vele wonderen van de natuur tegen die hem inspireerden voor het maken van nieuwe bierrecepten, die een combinatie waren van de oude traditionele familierecepten en de diverse grondstoffen die hij op zijn reis tegen kwam.

Uiteindelijk kwam hij op een goede dag aan op Mauritius en vond het geluk terug. Hij trouwde een schone van het eiland en samen startten ze een gezin. Op dat moment ging James weer bier brouwen en zijn familietraditie nieuw leven inblazen. Hier zijn de eerste aanzetten gemaakt voor de oprichting van de Storm Brouwerij.

Maar na enige tijd sloeg het noodlot sloeg weer toe bij James, toen de huurlingen hem uiteindelijk op het spoor kwamen. In een heftig vuurgevecht met zijn achtervolgers kwam de lokale bevolking hem te hulp en vermoordden de aanvallers. De bevolking had een diep respect gekregen voor James en zijn nieuw ontwikkelde bieren. Omdat James opnieuw voor zijn leven vreesde zag hij geen andere keus dan opnieuw vluchten, ditmaal nam hij zijn gezin mee.

De tijd verstreek. James ontdekte dat hij nergens meer kon aarden en ontwikkelde een zwervend bestaan, reizend van eiland naar eiland. Daar waar de winden hem naar toe brachten. Zijn familie werd groter en aan zijn oudste zoon Robert vertrouwde James op zijn sterfbed de geheime recepten toe.

Robert had de hang naar avontuur van zijn vader geërfd en ontwikkelde ook een passie voor fotografie. Deze gave gebruikte hij om dramatische landschappen op de gevoelige plaat vast te leggen, soms zelfs onder dramatische weersomstandigheden.

Een favoriet gebied was bijvoorbeeld de eindeloze zandduinen op het Arabisch Schiereiland dat regelmatig geteisterd werd door heftige zandstormen. Een andere plaats was Kyoto in Japan waar hij waar moedig in de gure koude van de winter de zonsopgang op mistige Fuji zou vastleggen. In de Australische binnenlanden zou hij zich vergapen aan de heldere luchten boven Ayers Rock, en op Bali zou hij vele nachten waken om de perfecte maan te fotograferen.

Toen zijn familie zich uitbreidde, vergaarde hij enige rijkdom, en hij keerde uiteindelijk terug naar Bali, wat zijn favoriete eiland was om zich voorgoed te settelen. Toen hij in de bergen op zoek was naar grond om een huis te bouwen ontdekte hij een bron. Deze was zo zuiver dat hij op die plek de Storm bouwerij oprichtte.

Momenteel wijdt Robert Storm het grootste deel van zijn tijd aan het brouwen van bieren die zijn geïnspireerd op de vele exotische plaatsen die hij op zijn reizen heeft bezocht. Mocht je zo gelukkig zijn hem te treffen in zijn huis dan zal hij je deelgenoot maken van de vele avonturen die zijn familie heft meegemaakt. Onderwijl kun je dan je dorst lessen met de heerlijke creaties van de Storm Brouwerij.

Tot zover het Scheppingsverhaal, en het zal wel zijn opgevallen dit is een brouwerij met een geweldige historie en dat schreeuwt om een bezoek. Het overtuigen van de medereisgenoten heeft opmerkelijk weinig moeite gekost, wel moest er enige concessie gedaan worden in het reisschema,. Maar ja, een man kan ook niet alles naar zijn hand zetten. Dat de hele familie meeging op een excursie was al mooi genoeg. Samen met de familie Hagen en de familie van Eijden zijn we (Rob en ondergetekende) dit voorjaar vertrokken met maar één doel voor ogen, het bezoeken van de Storm Brouwerij. Het is ons duidelijk geworden dat de familie Storm nog behoorlijke getraumatiseerd is door alles wat er zich in het verleden zich heeft afgespeeld. Alle moeite ten spijt, waarbij niet geschroomd is om steekpenningen te gebruiken, de bouwerij is niet aangetroffen. De nachtwaker van ons hotel is na zijn nachtdienst (slaap)dronken op zijn brommertje gestapt en heeft het hele eiland afgejakkerd. De volgende dag kwam hij terug om zich te verontschuldigen dat hij niet geslaagd was de brouwerij te vinden. Helaas lukte het ons ook niet om de receptionist van het Hotel uit te leggen wat opgezocht kan worden in de Yellow Pages. Zodat we onze knopen maar hebben geteld. Een man moet op zo’n moment dan ook durven en kunnen beslissen dat het niet meer zinvol is om verder te zoeken. Gedesillusioneerd hebben we het maar opgegeven en besloten dat een volgend jaar met een betere voorbereiding het zeker moet lukken. We hebben de rest van de weken maar de dorst gelest met Bintang en Pallé allé. Dit laatste bier is in Europa bekend onder de naam Pale Ale. Het is moeilijk te bepalen in hoeverre er bloed kleeft aan het bier maar tijdens het drinken er van is het ons in ieder geval niet opgevallen.

Wat mij rest is een beschrijving van de bieren die door deze brouwerij geproduceerd worden:

TRADITIONELE BIEREN; Dit zijn bieren met een gemiddel alcohol percentage, vol moutig en geurig.

SAND STORM; “Golden Ale” – 5.3%Alc. –

RED DAWN; “Bronze Ale” – 5.4%Alc. –

BLACK MOON “Iron Stout” – 5.2%Alc. –

MODERNE BIEREN. Dit zijn licht aromatische bieren.

STORM “TROPICAL ALE” - 3.7%Alc. –

STORM “PALE ALE” - 4.2%Alc.

SPECIALE BIEREN, gemaakt in beperkte oplage en gebrouwen voor speciale gelegenheden.

JAMAICAN BANANA BEER

MEXICAN CHILI BEER

BELGIUM CHOCOLATE STOUT

IRISH CHRISTMAS PUDDING STOUT

stormfles 
Terug naar overzicht