Terug naar overzicht

Sjoef prouffe

tww februari 2007
Door: André van der Zee

Sinds vorig jaar is klasse E toegevoegd aan het ONK. In deze klasse is het de bedoeling dat een commercieel gebrouwen bier, zo goed mogelijk na gebrouwen word. Het te klonen bier is dit jaar La Chouffe. Het leek daarom een goed idee om op de gezamenlijke brouwdag van 16 september 2006 een Chouffe te klonen. Dat het kerstdiner naast erg gezellig ook nog tot inspiratie voor nieuwe ideeën kan leiden heeft Theo van de Voorde bewezen. Hij stelde voor om tijdens de clubavond van januari een proefavond van deze bieren te organiseren. Vervolgens schreef hij een wervend stukje in het clubblad met daarin de oproep aan de Sjoef kloners om het gebrouwen bier mee ter beschikking te stellen, want “we willen wel graag zoveel mogelijk inzendingen hebben. Dat dit niet tegen dovemans oren gezegd was bleek uit het aantal meegebrachte bieren, maar liefst 11 in totaal. Op het keuringsformulier werd rekening gehouden met maximaal 8 bieren dus het invullen van de laatste drie vereiste wat fantasie. Gelukkig zijn de meeste brouwers fantasierijk, zeker nadat er al negen bieren geproefd zijn. Meester schenkers Rob Hagen en Theo van Eijden schonken stevig door zodat er door de proevers flink gewerkt moest worden. De opdracht was om de bieren te beoordelen met een cijfer 1 tot 10 met een echte La Chouffe als referentie. Dit bier werd natuurlijk als eerste geschonken. Na enig rekenwerk kon de uitslag van de proeverij bekend gemaakt worden. Helaas waren de meeste proevers inclusief de winnaar toen al vertrokken. Hieronder in tabel vorm de uitslag van de proeverij. Helaas ontbreken op de dag van de deadline een aantal gegevens, zodat in de tabel een aantal vraagtekens staan. De oorzaak is een slechte planning van mijn kant. Ik zal deze gegevens alsnog verzamelen en daar later op terugkomen.

Bier Brouwer Gist Kruiden(per 10 liter) Opm Punten totaal Aantal formulieren Gemiddelde score Klassement
1 Bas Hartog org + gagel recept brouwdag 138.5 23 6.02 10
2 Theovan de Voorde org 2 g koriander recept brouwdag 169.5 24 7.06 4
3 Theov.d. Voorde 3522 2 g koriander recept brouwdag 184 24 7.67 2
4 Ronaldvan Boven org 2,7 g koriander recept brouwdag 158.5 23 6.89 5
5 Jean-Marc Maas 3522 3,5 g koriander, 0,5 g karwij,1 g komijn recept brouwdag 148 22 6.73 6
6 Andrévan der Zee 3522   recept brouwdag 139 21 6.62 7
7 Jan Boogaardt ? ? recept brouwdag? 125 21 5.95 11
8 Ernstde Moor 3522 + 1,5 gagelkatje recept brouwdag 148 20 7.40 3
9 Frankvan Tol org   recept brouwdag 92 14 6.57 8
10 Jan Kraan ? ? ? 81.5 13 6.27 9
11 Janvan der Lee org uit eigen bron 1,5 g komijn1 g karwij3,5 g koriander Dry hopping toegepast en eigen recept 108 14 7.71 1

Verklaring tabel:Op de brouwdag konden de brouwers kiezen uit de originele La Chouffe gist (org in tabel) of de Wyeast 3522 (Belgian Ardennes). De keuze is weergegeven in de kolom “gist”. Volgens het recept van de brouwdag moest er 8 g koriander per 10 liter gebruikt worden, een aantal brouwers heeft minder koriander of andere kruiden gebruikt. De afwijkingen van het recept van de brouwdag staan in de volgende 2 kolommen. Een proeverij is altijd interessant, dat is ook dit keer bewezen. Om er vervolgens wetenschappelijk verantwoorde conclusies uit te trekken, daarvoor zijn de resultaten helaas niet eenduidig genoeg. Beide gisten zijn zowel voor de best al de minst scorende bieren gebruikt, dus daar kan naar mijn menig geen uitsluitsel over gegeven worden. Wat betreft de kruiden lijkt het vermoede dat 8 gram koriander per 10 liter te veel is wel bewezen. Ook hier is de uitslag niet eenduidig. Ernst weet met ook 8 gram per 10 liter een 3e plaats te scoren. Een vervolg recept zou wat mij betreft uit max 3 gram koriander, 1 gram karwij en 1 gram komijn per 10 liter moeten bestaan. In het proefformulier is ook gevraagd naar jullie mening over het hop gebruik. De meeste proevers vonden die OK, dus daar niets aan veranderen. Rest mij nog alle brouwers die bier hebben gedoneerd hartelijk te bedanken. Je moet met “de billen bloot” maar dat levert de club in zijn totaal hopelijk een betere La Chouffe kloon op. Dit sluit dan weer mooi aan op een van de doelstellingen van het bestuur, om als club (in zijn geheel) een kwalitatief beter bier te brouwen. Ik hoop dat jullie hiermee uit de voeten kunnen en wie weet tot een volgende (Sjoef) Prouffe. André van der Zee

Terug naar overzicht