Terug naar overzicht

Reglement van de clubkampioenschappen 2006

tww februari 2006
Door: John Keuris

1. De commissie die de club­kampioen­schappen organiseert bestaat uit twee clubleden en één bestuurslid.

2. De clubkampioenschappen worden drie maanden en twee maanden voorafgaand aan de keuringsavond bekend gemaakt in het clubblad en op de site van t Wort Wat.

3. Een maand voor de club­kampioen­schap­pen wordt het inschrijvings­formulier in het clubblad opgenomen en op de site van ’t Wort Wat geplaatst.

4. Er wordt gebruik gemaakt van het bij dit reglement gevoegde inschrijvings­formulier. Het clublid moet zelf opgeven in welke categorie zijn/haar bier thuis hoort. Dit wordt niet aangepast. (Verwacht mag worden dat een clublid zelf goed weet wat voor soort bier er door hem/haar gebrouwen is).

5. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van het keuringsformulier model jk

6. De punten die op het keuringsformulier gegeven mogen worden, lopen van 10 punten (slecht) tot maximaal 100 punten (uitstekend).

7. Als deelnemer wordt gezien: één clublid dan wel meerdere clubleden gezamenlijk, onder gemeenschappelijke naam, in het geval dat zij gezamenlijk een bier hebben gebrouwen.

8. De clubkampioenschappen zijn verdeeld over twee keuringsavonden

9. Op de clubavond van de maand maart worden de bieren uit de categorieën A, C en V gekeurd.

10. Op de clubavond van de maand november worden de bieren uit de categorieën B en D gekeurd

11. Er mogen niet meer dan drie bieren per categorie A, B, C, D of V worden ingeleverd. (Het gaat er om dat de deelnemer de naar zijn/haar oordeel drie beste bieren per categorie inzendt en niet dat zonder meer alles wordt ingezonden in de hoop dat er een goed scorend bier bij zit. Hier geldt dat verwacht mag worden dat een clublid zelf goed weet of er een kwalitatief goed bier is gebrouwen.)

12. De in te leveren bieren moeten in een zogenaamd 30 cl euroflesje zitten met een zilver- of goudkleurige dop en er mogen geen etiketten of andere kenmerken bevatten.

13. Er dienen drie euroflesjes per brouwsel te worden ingeleverd op de clubavond voorafgaand aan de keuringsavond.

14. Bij de klasse V zal tijdens het keuren een omschrijving van het bier worden meegegeven.

15. Er is een eerste en een tweede ronde op een keuringsavond.

16. Ieder te keuren bier wordt in de eerste ronde op twee verschillende tafels van vier clubleden per tafel geproefd en beoordeeld.

17. Per tafel van vier clubleden wordt één gezamenlijk keuringsformulier ingevuld.

18. De vijf bieren uit de eerste ronde met de meeste punten worden zoveel mogelijk op dezelfde avond beoordeeld door vier bierkeurmeesters.

19. Deze bierkeurmeesters bepalen welk bier op de eerste tot en met de vijfde plaats in de betreffende categorie eindigen.

20. Voor de puntentelling ten behoeve van het clubkampioenschap geldt dat het op de eerste plaats van een categorie eindigend bier 100 punten krijgt, de tweede plaats 95 punten, de derde plaats, 90 punten, de vierde plaats 85 punten en de vijfde plaats 80 punten. (Reden hiervoor is dat er naar gestreefd moet worden dat de clubkampioen in ieder geval een eerste, tweede of derde plaats in een categorie moet hebben.)

21. De clubkampioen is hij/zij die de meeste punten heeft van zijn/haar drie hoogst scorende bieren, verdeeld over drie verschillende categorieën.

22. Er worden zowel in maart als in november een professioneel gebrouwen bier bij de ingezonden bieren gevoegd.

23. Deze bieren krijgen een nummer en een zelfde behandeling als ware het ingezonden bieren.

24. De professionele bieren gaan niet ter keuring door naar de tweede ronde en behoren niet tot de vijf bieren met de meeste punten uit de eerste keuringsronde.

25. De tafel met clubleden die in de eerste keuringsronde het professionele gebrouwen bier denkt te herkennen, kan op het keuringsformulier aangeven welk bier zij herkend denkt te hebben.

26. Onder de clubleden die het door een professionele brouwer gebrouwen bier hebben herkend wordt per soort herkend professioneel bier een prijs verloot.

27. Alle winnaars worden op de clubavond van december bekend gemaakt.

28. In het clubblad van januari of februari van het opvolgende jaar worden de uitslagen van alle ingezonden bieren bekend gemaakt.

29. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om de beoordelingsformulieren op de clubavond van januari van het opvolgende jaar op te halen. (Dit omdat er op de formulieren voor de brouwer nuttige informatie kan staan.)

30. Alle documentatie worden overgedragen aan het bestuurslid die deel uitmaakt van de organisatie van de clubkampioenschappen.

31. Het betreffende bestuurslid is eind­verant­woorde­lijke.

Dit bestuurslid regelt de bekers, oorkonden, terug­komst van de wisselbeker en eventuele andere prijzen.

Terug naar overzicht