Terug naar overzicht

Vulhoogte van flessen.

tww januari 2005
Door: Theo van de Voorde

 

Vulhoogte van flessen.

Tijdens het bottelen van ons laatste bier ontspon zich een discussie over de juiste vulhoogte. Naar mijn mening vulde Jan, die op dat moment de functie had van flessenvuller, de flesjes niet vol genoeg (zo’n 4 a 5 cm onder de rand van het flesje) waarop Erik antwoordde dat de commerciële brouwerijen er ook niet meer in deden. Hij bewees zijn stelling met het tonen van enkele commerciële flesjes bier waarin inderdaad een vulhoogte van 4 of meer cm onder de dop te zien was. Thuisgekomen heb ook nog eens gekeken naar 2 soorten commercieel bier, te weten Amstel Bok en Brand Urtyp. Bij beide bieren was de vulhoogte niet te zien vanwege het halsetiket, maar toen ik die eraf had geweekt bleek dat Erik gelijk had, bij de Amstelbok was het 4 cm en bij de Brand Urtyp zelfs 4,5 cm!

Er stond mij iets van bij dat het LABO daar een voorschrift over had (vanwege ontploffingsgevaar of zoiets) maar het leek mij verstandiger om de voorzitter van het Bier Keurmeesters Gilde, Peter van den Hurk, maar eens om advies te vragen. Hierbij zijn reactie:

“Heer Theo,De vulhoogte volgens het reglement dat wij altijd geadviseerd hebben was:16. De afstand tussen de afsluiting en het bieroppervlak moet zijn tussen 1 en 2,5 cm. Volgens het LABO reglement versie 6.0:16. De afstand tussen de sluiting en het bieroppervlak moet zijn tussen 1 en 4 cm.Wij adviseren tussen de 1 en de 2,5 cm aan te houden. Als de afstand n.l. te groot is, is de kans op 'bommen' groter.Ik heb bij een keuring in Bergen op Zoom meegemaakt dat er tijdens de eindronde een flesje spontaan explodeerde terwijl het nog in het krat stond. Nadat we uit de stukken van het etiket het flesnummer hadden kunnen opsporen, hebben we er het keuringsformulier bijgepakt dat tijdens de eerste ronde was ingevuld. De BKG keurmeester had bij de vulhoogte een opmerking gemaakt dat deze te laag was n.l. 4,3 cm.Ook tijdens een keuring in Tilburg zijn er flesjes spontaan geëxplodeerd waarvan het 'duoflesje' ook een vulhoogte onder de 4 cm bleek te hebben.Mijn advies is dan ook: hou het veilig en ga niet onder de 2,5 cm zitten.Dat er bij commerciële brouwerijen soms lager wordt afgevuld zal liggen aan het feit zij de druk in de flesjes beter in de hand kunnen houden dan een thuisbrouwer en dat elke cm³ minder bier in de fles voor de commerciële brouwer winst is."

Ik was nog niet helemaal tevreden want ik wilde ook weten wat er gebeurt als je het flesje te vol doet. Dus weer een mailtje naar Peter gestuurd met deze vraag en daarop kreeg ik het volgende antwoord:

“Heer Theo,Als men een bierflesje opent komen er altijd schuimbellen op het bier omdat de druk vrijkomt en het koolzuur uit het bier ook omhoog komt. Als men een bierflesje openmaakt met een vulhoogte minder dan 1 cm, is de kans reëel aanwezig dat de fles dan overschuimt. Dit gaat dan vaak gepaard met natte kleren/papieren.Groet, Peter”

Mijn advies aan jullie allemaal is dan ook: vul je flesjes niet voller dan 2,5 cm onder de rand, enerzijds vanwege een reëel ontploffingsgevaar en anderzijds om te voorkomen dat je op wedstrijden waarop door BKG keurmeesters wordt gekeurd een puntaftrek krijgt, waardoor je misschien een prijs door de neus geboord wordt!

Verder zal ik op het eerstkomende LABO-overleg een voorstel doen om de fleshoogte vast te stellen tussen 1 en 3 cm. van de dop.

Theo van de Voorde

Terug naar overzicht