Terug naar overzicht

Enquête betreffende het maandpakket

tww april 2021
Door: Wim Groeneveld

Het maandpakket is de laatste tijd nauwelijks meer aangevraagd. Dit zal mede zijn door de coronaperikelen omdat de pakketten vaak op de clubavond opgehaald werden. Om te peilen of er toch nog interesse is binnen de vereniging werd er een enquête opgezet. Om een beetje indruk te geven, hieronder een bespreking van de antwoorden. Op de enquête hebben 21 personen gereageerd.

Op de vraag “heb je al eerder een pakket besteld” kwamen 12 antwoorden met ‘ja’ en 7 met ‘nee’. De belangrijkste reden voor ‘nee’ was net nieuwe leden die nog niet echt de kans ervoor gehad hebben.

“Wat vond je van de kwaliteit van het pakket” Degenen die al eens besteld hadden kwamen allemaal zeer positief uit de bus, van ‘goed’ tot ‘uitstekend’ en met leuke variatie. Slechts 1 persoon vond de kwaliteit wisselend.

De vraag naar interesse voor een volgend pakket werd maar 1 keer met ‘nee’ beantwoord. Wel regelmatig werd gemeld ‘ja, afhankelijk van recept’. Vooral de nieuwe mensen willen hier graag gebruik van gaan maken. Hierbij zie je wel dat vooral ophalen op de clubavond wordt gewaardeerd en opsturen minimaal.

De prijs. Er worden bedragen genoemd van €1,00 tot €2,00 per liter of kostprijs. Ook ‘geen winst’ wordt opgemerkt.

“Hoe vaak wil je een pakket bestellen” word ook weer heel wisselend beantwoord, van 1x tot 12x per jaar. Als je naar het gemiddelde kijkt is het 1x per kwartaal. Hierbij wordt de keuze voor een verrassingspakket zeker gewaardeerd maar ook bij velen met een kanttekening (toch wel graag details willen weten).

Redenen om wel een pakket te nemen zijn: kwaliteit, kennis opdoen, stok achter de deur, juist gedwongen worden andere recepten te brouwen, geen restjes, ervaring opdoen, gemakkelijk, afgewogen.

Redenen om het niet te doen zijn: receptkeuze, frequentie, ophaalpunt, geen tijd, prijs, geen temperatuurcontrole voor vergisting.

De volgende opmerkingen kwamen nog naar voren:

  • Mogelijk terugkoppeling in het clubblad door de brouwers.
  • Als de brouwdagen weer beginnen heb ik er minder animo voor.
  • Veel toegevoegde waarde dus elke variant is welkom.
  • Pakket voor wedstrijdbieren.
  • Mogelijkheid om later eenzelfde pakket te bestellen.
  • Mogelijkheid om kopers te laten stemmen uit selectie recepten.
  • Maandpakketten koppelen aan een clubavond.
  • Bij presentatie over biersoort hier ook maandpakket van leveren.

Voorlopige conclusie

Als maandpakket is het niet meer haalbaar, we willen het echter niet laten verdwijnen omdat er zeker voor nieuwe leden behoefte aan is. Dus is het bieden van een kwartaalpakket mogelijk een oplossing.

We zien nu bijvoorbeeld voor het item Verdant IPA gist, door er eerst in het clubblad aandacht aan te besteden en dan een soort gezamelijke brouwdag (thuis) eraan te koppelen, dat er ineens 45 pakketten worden besteld. Dus een combi van clubblad, clubavond en pakket spreekt duidelijk meer mensen aan.

Hiervoor is dan wel weer meer voorbereidingstijd nodig en eigenlijk een groepje mensen die zich hierover gaan ontfermen. Mochten er mensen geïnteresseerd zijn om zich hiervoor in te gaan zetten, laat het graag aan het bestuur weten.

Terug naar overzicht