Terug naar overzicht

Automatische incasso jaarlijkse contributie

tww oktober 2017
Door: Walter Bakker

Het betalen van de jaarlijkse contributie gaat veranderen. In de algemene jaarvergadering is besloten dat dit met ingang van het verenigingsjaar 2018 uitsluitend plaats gaat vinden door middel van een automatische incasso. De reden voor deze automatische incasso is dat het innen van de contributies op de oude manier een tijdrovende en vaak ook vervelende taak (vanwege de vele aanmaningen) is die door vrijwilligers moet worden uitgevoerd. Daarnaast is een automatische incasso goedkoper voor de vereniging, dus het levert de clubkas van onze vereninging geld op! Alleen de jaarlijkse contributie wordt geïncasseerd per incasso. Bijdragen voor andere activiteiten kun je blijven betalen met Ideal, een overboeking, en in een enkel geval contant.
Bijgevoegd in dit clubblad vind je het incassoformulier dat overigens ook te downloaden is van de site. Dit staat op dit moment onder: -Voor leden > Documenten (na inloggen). Lever dit formulier in bij de secretaris Erik Deelissen of de penningmeester Walter Bakker, bijvoorbeeld op de clubavond of een andere gelegenheid. Is dit niet mogelijk, dan kun je het formulier per post versturen naar de secretaris, Carolineburg 17, 2135 CS Hoofddorp. Helaas moeten wij van de bank een fysiek ondertekend formulier hebben, dus een scan per e-mail voldoet niet. Wij willen de formulieren graag voor het eind van het jaar ontvangen, om de contributie voor 2018 te kunnen innen. De inning zal begin 2018 plaatsvinden. Als we geen machtiging van je hebben ontvangen kan je lidmaatschap in gevaar komen.

Uiterlijk 2 weken voor de incasso ontvang je een e-mail voor de incasso van de contributie. Verwacht wordt dan dat er voldoende saldo is en geen blokkades zodat er automatisch afgeschreven kan worden. Als je het niet eens bent met de afschrijving kan die tot 8 weken nog teruggeboekt worden bij je eigen bank middels een verzoek terugboeking.

Wil je je lidmaatschap beëindigen? Conform de statuten van de vereniging moet het opzeggen van het lidmaatschap schriftelijk gebeuren (per brief of e-mail) vóór 1 november bij de secretaris.

Degenen die al een getekend formulier hebben ingeleverd tijdens de jaarvergadering hoeven dit uiteraard niet nogmaals te doen.

Walter Bakker
Penningmeester

Terug naar overzicht