Terug naar overzicht

Van de redactie, januari 2008

tww januari 2008
Door: Nico Mes

Er is weer een nieuw jaar begonnen. Een bijzonder jaar voor de vereniging. Nee geen jubileum, maar de organisatie van het ONK. Hiermee kan de veringing zich in positieve zin presenteren. Zoals bekend wordt het ONK op 1 juni gehouden in Avifauna. Op het eerste gezicht heeft een vogelpark niet veel met het brouwen van bier te maken. Maar er wordt ongetwijfeld een interessant ontwikkeld. In Duitsland zijn er weliswaar enkele brouwerijen met de naam Vogel, maar hier kan de connectie niet liggen. Ook zijn er enkele bieren met vogelnamen. Ongetwijfeld weet de organisatie een goede link tussen de onderwerpen te leggen.

Natuurlijk zal er in het clubblad aandacht aan het ONK en de organisatie ervan worden besteed. Mogelijk komt de auteur ervan in aanmerking voor de trofee; het Gouden Toetsenbord, zie elders in dit clubblad.

Terug naar overzicht