Terug naar overzicht

Nieuwe klasse voor het ONK

tww februari 2006
Door: Jan-Willem Fukkink

De meeste van jullie zijn waarschijnlijk bekend met het LABO, het Landelijke Amateur Bierbrouwers Overleg. Het LABO (www.labo.nu) is een samen­werkings­verband van acht amateurbierbrouwverenigingen waaronder ’t Wort Wat. Hoofddoelen zijn het stimuleren van het amateur-bierbrouwerschap, uitwisselen van kennis en ervaring en afspraken maken over het Open Nederlands Kampioenschap.

Het LABO-bestuur bestaat uit voorzitter Jan Wurpel (lid van ’t Wort Wat), secretaris Kees Bubberman (lid van de Deltabrouwers) en penningmeester Oscar Moerman (lid van HAB). Tenminste één maal per jaar (tijdens het ONK) komen het LABO-bestuur en de voorzitters van de verenigingen bij elkaar, waarbij het Bier Keurmeesters Gilde in de persoon van Peter van de Hurk vaste gast is. Door het jaar heen vindt er regelmatig afstemming plaats via e-mail.

Het LABO introduceert dit jaar een nieuwe klasse op het ONK, naast de bekende klassen A (licht smalbier), B (donker smalbier), C (licht dikbier), D (donker dikbier) en V (vrije klasse). De nieuwe klasse E betreft “Bier dat gebrouwen is naar slechts één jaarlijks te bepalen commercieel voorbeeld”, oftewel het zogenaamde kloonbrouwen.


Dit jaar is gekozen voor de Westmalle Dubbel als commercieel voorbeeld. “Die kun je toch ook in de klasse B inzenden?”. Ja, maar dan wordt-ie gekeurd op de kenmerken voor de beste dubbel, en dat is niet hetzelfde als de beste imitatie van een Westmalle Dubbel. Er is dit jaar bewust gekozen voor een niet al te uitgesproken bier om te kunnen uitproberen hoe de nieuwe E-klasse bevalt. In volgende jaren kunnen extremere bieren aan bod komen, waarbij wel de voorwaarde geldt dat het commerciële voorbeeld goed verkrijgbaar moet zijn.

Aangezien het ONK dit jaar vlak in de buurt plaatsvindt (bij Gambrinus in Almere) verwachten we zeker veel inzendingen van ’t Wort Watters. De slimmeriken onder jullie hebben natuurlijk meegedaan aan de gezamenlijke brouwdag op 18 februari waar een Westmalle Dubbel-recept op het programma stond. Je kunt ook veel informatie over kloonbrouwen vinden op het forum van Hobbybrouwen.nl (www.hobbybrouwen.nl/forum). Kloon ze!

Terug naar overzicht