Terug naar overzicht
23 feb. 2022 - Nieuwsflits #463: Algemene Leden Vergadering
Door: Theo van Eijden

In deze Nieuwsflits

  • Algemene  Leden Vergadering
  • Aangeboden; destilleerkolomAlgemene Leden vergadering
Bericht van het Bestuur

Vrijdag 25 februari om 20:00 houden wij de jaarlijkse  Algemene Leden Vergadering deze zal plaatsvinden in de Boerderij. Om je goed te kunnen voorbereiden is het financieel jaarverslag reeds op de website geplaatst. Deze is te raadplegen na inloggen in het menu "voor leden" bij Documenten met als titel "Financieel jaarverslag 2021". In het clubblad van januari is het jaarverslag over 2021 gepubliceerd en in het clubblad van februari staat de agenda en de notulen van de ALV van 26 februari 2021. 

Een ander belangrijk moment dat zal plaatsvinden is de bestuursverkiezing. Er is een bestuursleden die heeft aangegeven te willen aftreden. Walter Bakker is reeds sinds 2008 penningmeester en heeft aangegeven dat het tijd is voor vernieuwing. Met nieuwe mensen komen er weer nieuwe ideeën en op zijn tijd is dat goed voor een vereniging. Gelukkig heeft Kees Heynis zich aangemeld als nieuwe bestuurslid en het is aan jullie leden om hier een oordeel over te geven. Wij mogen blij zijn met de stap die Kees heeft gezet. 

Om de avond meer diepgang te geven gaan we vrijdag na de ALV een kort presentatie geven over stachelen. Dit is een Zuid-Duitse/Oostenrijkse traditie waarbij een gloeiend hete pook in het bier gedompeld wordt. Door de hitte gaat het bier schuimen en karamelliseren de restsuikers in het schuim. Hierdoor gaat het bier ontzettend lekker ruiken, de temperatuur wordt iets hoger en de karameltonen worden nog meer geaccentueerd. Ideaal voor bieren met veel restsuiker, zoals bockbier en dubbel. Na de uitleg zullen jullie zelf aan de slag gaan met stachelstaaf en je bier. 

stachel staaf

Maandbier deze avond is een NEIPA, dus de jacht naar de vermaarde wissel Kei is weer begonnen. 

De proeftafel is weer bezet en ieder kan zijn of haar bier (met recept en brouwaantekeningen) meenemen ter beoordeling. Deze feedback is waardevolle informatie om je bieren nog beter te
kunnen maken.

De bibliotheek is aanwezig met een groot aantal brouwboeken en maandbladen, zoals het Amerikaanse ‘Brew Your Own’.
Aangeboden; destilleerkolom
Bericht van het bestuur

Een verenigingslid heeft een destilleerkolom in de aanbieding. Aan ons is gevraagd of er binnen de vereniging interesse is. Officieel is deze natuurlijk alleen maar bedoeld voor destilleren van water maar zou ook voor andere zaken gebruikt kunnen worden. Mocht je interesse hebben neem dan contact op via de volgende link

destilleerkolom


 
 

Deadline volgende clubblad
Bericht van de Mediacommissie

Kopij a.u.b. sturen voor wo. 12 apr 2023 naar de redactie .

 
 


Clubkalender

vrijdag 25 februari Clubavond: ALV en bier stachelen
donderdag 17 maart Brouwcursus 1e avond
donderdag 24 maart Brouwcursus 2e avond
vrijdag 25 maart Clubavond: Smaakafwijkingen in bier proeven
donderdag 31 maart Brouwcursus 3e avond
zaterdag 02 april Brouwdag
vrijdag 29 april Clubavond: Pubquiz en Stout
zaterdag 14 mei Brouwdag
vrijdag 27 mei Clubavond:
vrijdag 24 juni Clubavond:
zaterdag 03 september Brouwdag
vrijdag 30 september Clubavond:
zaterdag 15 oktober Brouwdag
vrijdag 28 oktober Clubavond:
vrijdag 25 november Clubavond:

 
 
 
 

Terug naar overzicht