Terug naar overzicht
14 feb. 2010 - Nieuwsflits #130: 5 maart, veel meer dan een ALV
Door: Ernst de Moor

Een overvolle nieuwsflits, deze keer. Daarom even alle onderwerpen op een rij:

 • Programma clubavond van vrijdag 5 maart
 • Oproep: Brouwspullenmarkt
 • Gistcursus op 6 maart
 • Oproep: Demo in Gouda groot succes; help je mee in Alkmaar?
 • Etikettenwedstrijd
 • Extreem goedkope vaten en emmers
 • Bouw zelf een Temperatuursturing
 • Zythos Bierfestival
 • Clubbladen van andere verenigingen
 


Programma clubavond van vrijdag 5 maart
Bericht van het bestuur

De komende clubavond staat in het teken van de Algemene Ledenvergadering, met het gebruikelijke biertje van het bestuur. Maar dat is niet het enige wat we op 5 maart organiseren. Het wordt een interessante avond met een presentatie van de excursiecommissie, een Tripel Karmeliet proeverij, en een brouwspullenmarkt.

Tijdens de ALV vindt de bestuursverkiezing plaats. Walter Bakker en Ernst de Moor hebben hun termijn van 2 jaar erop zitten, en treden af. Beiden stellen zich herverkiesbaar. Dean Southall is halverwege het afgelopen jaar tot het bestuur toegetreden, en kan tijdens de ALV officieel worden verkozen.
Mocht je ervoor voelen het bestuur te versterken, mag je jezelf beschikbaar stellen. Stuur dan een mailtje naar het bestuur.

In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:

 • 20.15 : Algemene Ledenvergadering
  1. Opening.
  2. Vaststelling agenda.
  3. Benoeming stemcommissie
  4. Goedkeuring notulen ALV 6 maart 2009.
  5. Goedkeuring Jaarverslag van het bestuur van ’t Wort Wat over 2009.
  6. Financiële verslaglegging:
   • Goedkeuring financieel jaarverslag inclusief bevindingen van de kascontrolecommissie.
   • Verkiezing kascontrolecommissie 2010.
   • Begroting 2010
   • Vaststelling contributie
  7. Bestuursverkiezing.
   • (her)Verkiezing Ernst de Moor en Walter Bakker.
   • Verkiezing Dean Southall.
  8. Huishoudelijk Reglement wijziging.
   • Wijziging artikel 19 over vergoedingen
  9. 21:00 Pauze, met rondje van het bestuur
   21:15 Bestuursbeleid 2010.
  10. Rondvraag.
  11. Sluiting.
 • 21.45 : Presentatie over de excursie van 15 april door de Excursiecommissie
 • 22:15 : Tripel blind-proeverij en brouwspullenmarkt.

Datumvrijdag 5 maart 2010
Tijd20.00 uur
Locatie
De Boerderij, Hoofddorp
Avondcoördinator
Ernst de Moor

 
 


Oproep: neem spullen mee voor de brouwspullenmarkt van vrijdag 5 maart
Bericht van het bestuur

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, organiseren we op 5 maart ook een brouwspullenmarkt. Maak mede-clubleden gelukkig met je oude, ongebruikte brouwspulletjes. Je mag er geld voor vragen, maar gratis weggeven mag ook!

Ruim dus je brouwhok of zolder op, en neem die spulletjes mee! Wie weet maak je er een ander supergelukkig mee!


Datumvrijdag 5 maart 2010
Tijd20.00 uur
LokatieDe Boerderij, Hoofddorp
Avondcoördinator
Ernst de Moor

 
 


Gistcursus op vrijdag 6 maart 2010
Bericht van de gistcursuscommissie

De gistcursus is elk jaar weer een geliefde opleiding voor de iets gevorderde brouwer. Een goede gist draagt immers in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van je bier. Helaas zat de cursus al erg gauw vol. Maar nu zijn er vier plaatsen vrijgekomen.

Als je denkt dat extra kennis over gist welkom is, dan is de gistkweekcursus een nuttige investering. In één dag wordt voldoende theoretische en vooral praktische kennis behandeld om thuis een mooie collectie gisten op te zetten en daaruit een super giststarter te maken voor weer een fantastisch bier!

De cursus zal worden gegeven aan de hand van een door Jan-Willem den Hartog, brouwmeester bij de Gulpener bierbrouwerij, geschreven syllabus. Dit boekwerk bevat een schat aan informatie en is geïllustreerd met foto’s, grafieken en tekeningen. De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De theorie zal gericht zijn op de praktische handelingen met hier en daar de nodige diepgang. Er zal verteld worden hoe gisten bewaard kunnen worden en wat de te volgen stappen zijn om (uit je eigen assortiment) een vitale en gezonde giststarter op te kweken. Tijdens het praktijkgedeelte zullen de essentiële handelingen geoefend worden. Het aantal deelnemers wordt om praktische redenen beperkt tot 12.

De cursus kost € 40,- inclusief de syllabus en het oefenmateriaal voor de cursusdag. Ook krijg je een starterspakket mee, zodat je thuis verder kan experimenteren, maar dan wel met de benodigde kennis en vaardigheden op zak. Om de kosten enigszins te beperken is er geen lunch inbegrepen. Je kunt je opgeven voor deze cursus door de gistcursuscommissie een mailtje te sturen en de bijdrage van € 40,- over te maken op rekeningnummer 7228352 onder vermelding van “Gistcursus 2010” en je lidnummer. Je inschrijving is pas definitief als je bijdrage ontvangen is. We werken op volgorde van inschrijven en leden hebben voorrang.

Datumzaterdag 6 maart 2010
Tijd9.00 - 16.00 uur
LokatieDe Boerderij, Hoofddorp
CoördinatorAndré van der Zee
 
 
 


Oproep: Demo in Gouda groot succes; help je mee in Alkmaar?
Bericht van de Brouwdemocommissie

Tijdens het Winterbierfestival in Gouda heeft 't Wort Wat weer een zeer succesvolle Brouwstappendemo neergezet. Lars Taylor, Wim Groeneveld, Arjen Boekhorst, Marcel van Duijn, Hans van der Meer, John Keuris, Dean Southall en Jan-Willem Fukkink hanteerden de roerstok om de festivalgangers wegwijs te maken in het brouwproces. Eén of twee uurtjes demo draaien en voor de rest lekker genieten van het festival. Op de foto zie je Arjen omringd door toekomstige bierbrouwers.

In Alkmaar zijn we ook weer van de partij. Ik heb al een paar aanmeldingen, maar zou graag wat extra demonstranten willen noteren. Het PINT Noord-Hollands Bierfestival viert dit jaar zijn vijftienjarig bestaan, dus dat wordt extra bijzonder. Ga je naar dit festival op zondag 28 februari aanstaande? Meld je dan aan bij mij om een uurtje bij de Brouwstappendemo te staan. Het festival duurt van 13 tot 19 uur. Geef maar aan of je qua tijd een voorkeur hebt. Het wordt weer gezellig!

Datumzondag 28 februari 2010
Tijd13.00 - 19.00 uur
LokatieDans- en Partycentrum Verbiest, Alkmaar
Brouwdemo coördinator

Jan-Willem Fukkink

Informatiehttp://www.prnh.pint.nl/NHBF_2010/nhbf2010_aankondiging.html  

 
 
 


Etikettenwedstrijd
Bericht van het bestuur

De etikettenwedstrijd van vorig jaar was een groot succes en erg leuk om te doen. Daarom gaan we dit jaar op herhaling. Vorig jaar dongen 60 etiketten mee naar de hoofdprijs, maar we denken dat het dit jaar nog wel meer kan worden.

De jurering bestaat uit twee onderdelen: De vakjury, bestaande uit een grafisch ontwerpster die ook tips geeft aan de maker van het etiket, en de publieksjury, die bestaat uit enkele vrijwilligers die op de avond zelf de etiketten beoordelen. Beide beoordelingen tellen voor 50 procent mee in het eindresultaat.

Op de clubavond van vrijdag 28 mei zal de uitslag van de etikettenwedstrijd bekend worden gemaakt. Net als vorig jaar kan het mooiste etiket een leuke beloning verwachten.

Je kunt je etiket(ten) inleveren op één van de komende clubavonden bij het bestuur, of in een envelop opsturen aan onze secretaris. Vermeld wel even je naam bij de etiketten.

We willen de etiketten graag op papier ontvangen. Vorig jaar is gebleken dat electronisch verstuurde etiketten soms vervorming geven bij het afdrukken.

Je kunt je etiketten sturen naar:

Secretariaat 't Wort Wat, Erik Deelissen
Carolineburg 17
2135 CS Hoofddorp
 
 
 


Extreem goedkope vaten en emmers
Bericht van André van der Zee

In de aanbieding: emmers van 22 liter met klemdeksel en een klein aantal Curtec vaten van 20 liter met schroefdeksel. Zowel de emmers als de vaten zijn “food grade” en brandschoon. Ze hebben eenmalig dienst gedaan als waterdichte omverpakking.

Deze emmers en vaten zijn zeer geschikt als gistingsvat of voor opslag van mout. Emmer met deksel € 1,= en vaten € 2,=.

Interesse, stuur een mailtje aan mij (André van der Zee) , en ik neem de vaten en emmers de komende clubavond van 5 maart mee.

 
 


Bouw zelf een Temperatuursturing
Tip van Carlos

Op het forum van hobbybrouwen.nl was een bijzonder interessante discussie gaande, over het zelf bouwen van een temperatuursturing. Het gaat om een USB gekoppelde temperatuursensor, en een USB gekoppeld relais.

Zie: http://www.hobbybrouwen.nl/forum/index.php?topic=11224.0;all
 

 


Zythos Bierfestival
Tip van Eugene Straver

Zaterdag 6 maart en zondag 7 maart vindt weer het Zythos Bierfestival plaats in Sint Niklaas.
Vorig jaar zijn enkele leden met veel plezier aanwezig geweest op het festival. Zeker een tip als je niet naar de gistcursus gaat.

Voor meer informatie: http://www.zbf.be/nl/

Datumzaterdag 6 maart en zondag 7 maart 2010
LokatieSint Niklaas, België
Informatiehttp://www.zbf.be/nl/

 
 
 


Clubbladen van andere verenigingen
Bericht van het bestuur

De verenigingen die bij het LABO (het Landelijk Amateurbrouwers Overleg) zijn aangesloten, hebben afgesproken dat ze hun clubbladen onderling uitwisselen.

Triple W heeft haar nieuwe clubblad online gezet, zodat jullie dat ook kunnen lezen.
Zie: http://www.triple-w.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=33&Itemid=88
 
 
 


Deadline volgende clubblad
Bericht van de Mediacommissie

Kopij a.u.b. sturen voor wo. 12 apr 2023 naar de redactie.
 

 

Uiterste besteldatum Inkoop
Bericht van de Inkoopcommissie

Bestellen voor ##deadline_inkoop##.
Je kunt je bestelling doen door bij de 't Wort Wat site in te loggen, en naar de inkooppagina te gaan.
 
 
 


Clubkalender

zondag 28 februari Het vierde Noord-Hollands Bierfestival
vrijdag 05 maart Clubavond: ALV + excursie commissie + Tripel poeverij + brouwspullenmarkt
zaterdag 06 maart Gistcursus
vrijdag 26 maart Clubavond: Presentatie bieren van het jaar
donderdag 15 april Excursie naar België
zaterdag 17 april Gezamenlijke brouwdag
vrijdag 23 april Clubavond: Presentatie door Jan-Willem den Hartog
vrijdag 28 mei Clubavond: Tapinstallaties, Stookinstallaties en etikettenwedstrijd
vrijdag 25 juni Clubavond: Voorlopig programma: De historie van thuisbrouwen

Zie ook: http://www.twortwat.nl/clubkalender
BierVizier, mikt op nieuws over bier

Meer relevant biernieuws vind je op: http://www.biervizier.nl/

Terug naar overzicht