Terug naar overzicht
20 feb. 2009 - Nieuwsflits #105: op de ALV beslissing over het clubblad!
Door: Jan-Willem Fukkink
Beste leden en donateurs,
 
Het ziet er naar uit dat we in de loop van dit jaar geen gebruik meer kunnen maken van de huidige drukker van ons clubblad.
De Media-cie heeft haar best gedaan om een vervangende drukker te vinden, maar dat lukt niet tegen vergelijkbare kosten.
We willen daarom vier varianten (A t/m D) aan jullie voorleggen, met mogelijk consequenties voor de hoogte van de contributie.
 
Bijgevoegd vinden jullie een vergelijking van de vier varianten. Mag ik jullie dringende verzoeken om de vier varianten vooraf te
bestuderen, zodat we op de ALV een weloverwogen besluit kunnen nemen?
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Jan-Willem Fukkink
voorzitter 't Wort Wat


Terug naar overzicht