jaarlijkse BBQ
Za. 04 september 2021
17:00 uur
Lisserbroek
Theo van Eijden

Of deze BBQ door gaat is volledig afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. Corona. Voorlopig laten we deze in de agenda staan.