Terug naar overzicht

Van het bestuur, mei 2023

tww mei 2023
Door: Theo van Eijden

Afgelopen clubavond

De Algemene ledenvergadering zit er weer op. De nodige besluiten zijn weer genomen en goedkeuringen aan het bestuur verleend. We kunnen er weer een jaar tegen. Nico de Boer is herkozen en Marijn Aartsma, Peter Berger en Mark Ekelschot werden verkozen als nieuwe bestuursleden. De laatste twee hebben een soort van duobestuursfunctie omdat hun werk het niet altijd mogelijk maakt bij de  maandelijkse vergadering aanwezig te zijn. Toch willen ze zich voor de vereniging inzetten en dat is natuurlijk geweldig.

We hebben op de ALV een goede discussie gehad over de activiteiten die we kunnen ondernemen en ook de beperkingen waar we tegenaan lopen als vereniging. Zo zijn we in ongeveer 10 jaar van een vereniging die brouwt op gasbranders overgegaan naar een vereniging die voornamelijk brouwt met de moderne  elektrische ketels zoals Grainfather. Dat geeft op de brouwdagen een probleem omdat er per aansluitpunt maar enkele brouwers kunnen brouwen en dus de mogelijkheden op een brouwdag beperkt zijn.  Er zijn goede reacties gekomen en daar gaan we mee verder en beoordelen of daar haalbare voorstellen tussen zitten.

Volgende clubavond

En dan de daad die we gelijk bij het woord hebben gevoegd is een clubavond op locatie. Deze gaan we op 23 juni organiseren bij brouwerij Klein Duimpje in Hillegom. Let op: het is deze keer niet de laatste vrijdag van de maand maar een week eerder, anders was het niet mogelijk geweest dat nog voor de  zomer nog te organiseren.

Clubblad

Misschien is het niet bij iedereen bekend maar het clubblad verschijnt iedere maand digitaal en is dan als PDF te downloaden. Leden kunnen alle oude exemplaren als PDF terugvinden in het ledenmenu. Het is dus mogelijk om het papieren clubblad dat je maandelijks via de post ontvangt stop te zetten. Dat scheelt weer papier en verzendkosten. Mocht je dat willen dan is een mail naar de secretaris@twortwat.nl  voldoende om de aanpassing door te voeren.

ONK 2023

Op zaterdag 3 juni wordt de uitslag bekend gemaakt van de Open Nederlandse Kampioenschappen amateurbierbrouwen (ONK 2023). Dan weten we wie zich de beste thuisbrouwer van Nederland mag noemen. Ik ben heel benieuwd of er ook inzendingen van onze vereniging tussen zitten. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat het meedoen leuk en uitdagend is. Je moet namelijk extra je best doen om een goed bier te brouwen en dus goed nadenken over het recept, de brouwmethode en de vergisting. Toch is het zo dat je niet een zeer ervaren brouwer hoeft te zijn om je bier te mogen inzenden. Ook beginnende brouwers kunnen goede bieren maken. Verderop in dit clubblad staat meer informatie over de dag van de prijsuitreiking.

Terug naar overzicht