Terug naar overzicht

Nog een clubbier erbij?

tww januari 2024
Door: Pieter Hermans

 

Een fantastische respons van 82 reacties (23%) op een enquête! Menige opiniepeiler in medialand zou hier enorm jaloers op zijn. Op de vraag of er belangstelling is voor een tweede clubbier naast het inmiddels gevestigde, bekende en begeerde Polderbok antwoordde 70% volmondig ‘ja’ en 23% ‘ja, maar …’. Dat ‘maar …’ was afhankelijk van soort bier, prijs, verpakking, timing, e.d. Slechts 7% van de respondenten was negatief gestemd. Voldoende belangstelling dus om de schouders eronder te zetten.

Op de vraag waar de voorkeur naar uit zou gaan kwam een drietal biersoorten nadrukkelijk naar voren: Porter, Stout en Lentebok. Helemaal verbluffend waren de reacties op de vraag om meedenkers, doeners, handjes, hulp, etc. 17 personen meldden zich spontaan aan om als vrijwilliger op te treden in een nieuw te vormen clubbiercommissie. Inmiddels hebben er twee helaas afgezegd.

Namens het bestuur nodigde Mark Ekelschot alle vrijwilligers uit om op 15 december voorafgaand aan de clubavond bij elkaar te komen. In de, door de hoge opkomst, veel te krappe ruimte heeft hij de uitslag van de enquête behandeld en mij weten te strikken als voorzitter van de nieuwe commissie.

We zijn met z'n allen vervolgens vrij voortvarend te werk gegaan en hebben een vliegende start gemaakt door enkele essentiële besluiten te nemen. De Polderbok wordt in het najaar uitgegeven en daarom was iedereen er direct van overtuigd dat het nieuwe bier ergens in het voorjaar of vroege zomer het levenslicht zou moeten gaan zien, mede i.v.m. het naderende 30-jarig jubileum van onze vereniging. De geplande uitgifte moet eind juni gaan plaatsvinden. Dat betekent dan dat er ergens in april/juni gebrouwen en gebotteld moet worden. Maar hoe dan, wat dan en waar dan? Gezien de timing en deadline moeten er dan wel spoedig acties gedaan en besluiten genomen worden.

De enthousiaste commissieleden waren het na enige discussie vrij snel eens dat het beoogde clubbier een Lentebok moet worden, niet zomaar een, maar eentje met een ‘twist’. In no-time waren er zes leden bereid om een proefbrouwsel te maken met als doel dit op de bijeenkomst van februari klaar te hebben.

Dit is inmiddels allemaal in gang gezet en we zijn met z'n allen in blijde verwachting wat voor moois en lekkers daaruit gaat voorkomen. Spontaan kwam er ook al snel een naam naar voren voor het uitverkoren bier: Zondebok. Inmiddels zijn daar twijfels over ontstaan en komen namen als Zomerbok en Zonnebock naar voren. Suggesties zijn nog altijd welkom.

Dat bier moet ook nog ergens ingepland om gebrouwen te worden. Daar kunnen we niet al te lang mee wachten. Ook hier waren er weer direct vrijwilligers bereid om bij diverse brouwerijen offertes aan te vragen. De eerste resultaten druppelen nu binnen. Na deze met elkaar vergeleken te hebben, willen we hieruit een keuze maken op de volgende bijeenkomst op 28 januari a.s. en het bestuur vragen om goedkeuring hiervan.

In de tussentijd laten steeds meer commissieleden weten wat ze graag willen gaan doen, variërend van contact naar de brouwerij, foto voor etiket en allerlei hand- en spandiensten. Jullie kunnen op de website de samenstelling van de commissie zien: https://www.twortwat.nl/i-d33ReH9blsz5/commissies. Heb je op- of aanmerkingen, laat het dan weten aan clubbier@twortwat.nl. Wordt vervolgd, want er is nog genoeg te doen.

Terug naar overzicht