Terug naar overzicht

Hoe verder in/na Covid-19-tijd?

tww juni 2020

Van de redactie

We hebben het allemaal nu al een paar maanden gemerkt: verenigingsactiviteiten als brouwdagen, brouwcursussen en clubavonden kunnen geen doorgang vinden. Dat is geen goede zaak voor een vereniging waarvan de leden twee dingen willen: informatievoorziening en onderling contact. Met de informatievoorziening gaat het nog wel, de website wordt bijgehouden en het clubblad verschijnt. Maar het onderling contact is helemaal stilgevallen. Elkaars bieren proeven, elkaars brouwverhalen horen, samen brouwen, tips en tricks uitwisselen met alle gezelligheid daaromheen, dat is nu niet mogelijk en naar verwachting voorlopig ook niet. Moeten we ons daar bij neerleggen of kunnen we toch iets bedenken?

Er zijn ongetwijfeld leden die nagedacht hebben over mogelijkheden om de verenigingsactiviteiten toch op de één of andere manier voort te zetten. De redactie van dit blad is zeer benieuwd naar suggesties van de leden. Na het verschijnen van dit blad zal er een Nieuwsflits uitgaan naar alle leden met het verzoek om suggesties, voorstellen, ideeën.

Ondertussen zit het bestuur niet stil. Er wordt serieus onderzocht of het mogelijk is om vanaf september een clubavond te houden voor een klein aantal leden en daarbij het programma te streamen, zodat het beschikbaar komt voor alle leden, ongeacht waar ze zijn. Dat zou natuurlijk geweldig zijn, het vraagt ook om een aanvulling. Kijken naar een clubavond waar je zelf niet bij bent is beter dan niks, maar je zit wel in je eentje voor je laptop je eigen bier op te drinken. Is dat leuk?

Misschien kunnen we daar iets aan doen. Wat we bijvoorbeeld zouden kunnen doen is het volgende: we organiseren ons in kleinere groepen. Het ledenbestand van ’t Wort Wat is ruwweg te verdelen in kringen van ongeveer 40 leden die op geringe afstand van elkaar wonen. Bijvoorbeeld rondom Leiden, de Kop van Noord-Holland, Rotterdam-Den Haag, rondom Amsterdam, rondom Haarlem, Haarlemmermeer Noord en Haarlemmermeer Zuid. Als de leden in die kringen nu eens onderling contact leggen en proberen met hooguit 30 man bijeen te komen, dan ontstaan er decentrale clubavonden die door het bestuur van structuur en een programma voorzien worden middels streaming. Voor bier kunnen de leden uitstekend zelf zorgdragen en de gezelligheid komt dan vanzelf wel.

Ook over bovenstaand idee wil de redactie graag de reactie van de leden horen. Hou dus de eerstvolgende Nieuwsflits in de gaten en neem s.v.p. even de moeite om te reageren op de vragen die daarin gesteld zullen worden.

Terug naar overzicht