Terug naar overzicht

Jaarverslag van het bestuur over 2021

tww januari 2022
Door: Wim Groeneveld

Met dit verslag geeft het bestuur van de Amateurbierbrouwersvereniging 't Wort Wat! een overzicht van de gebeurtenissen van het verenigingsjaar 2021.

Ook het jaar 2021 is voor 't Wort Wat! een jaar met afgelaste activiteiten geweest. Doordat het virus SARS-Cov2 over de wereld raasde en ook Nederland niet werd ontzien, waren wij genoodzaakt veel activiteiten te annuleren of in gewijzigde vorm uit te voeren. Waar mogelijk werden er activiteiten in afgeslankte vorm of online georganiseerd. Het bestuur bedankt eenieder die zich onder deze moeilijke omstandigheden het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze vereniging.

Bestuursbeleid

Het ledental eind 2021 is 367 leden en donateurs, Gelijk aan vorig jaar willen we als vereniging eigenlijk niet meer groeien. Als bestuur richten we ons op beheersbaarheid qua grootte van het aantal leden. We hebben daarom onze promotieactiviteiten geminimaliseerd. We blijven nadruk leggen op het gezamenlijk brouwen, proeven en beoordelen van bier.

De georganiseerde activiteiten dienen altijd in lijn te zijn met de doelstelling van de vereniging, wat bij oprichting vastgesteld is als: ‘het bevorderen van het zelf brouwen van bier, en het opbouwen en delen van kennis daarover’. Wij hopen in 2022 meer activiteiten te kunnen organiseren, zodra wij van het virus verlost zijn en de overheid het ons toestaat weer clubavonden en brouwdagen te organiseren.

Het bestuur in 2021

Tijdens de ALV op 26 maart 2021 is Erik Deelissen als secretaris afgetreden. Walter Bakker als bestuurslid en penningmeester in tijdelijke functie totdat er een opvolger gevonden is. Nico de Boer werd gekozen als bestuurslid algemeen. Met deze samenstelling van het bestuur werden de taken in de maand maart als volgt verdeeld:

Functie

Naam

Aandachtsgebied

Voorzitter

Theo van Eijden

Mediacommissie

Plv. Penningmeester

Brouwcursuscommissie

Proeftafelcommissie

Secretaris

Wim Groeneveld

Fotografiecommissie

Brouwdagcommissie

Inkoopcommissie

Ledenadministratie

Penningmeester

Walter Bakker

Clubkampioenschapcommissie

Kascommissie

Gistcursuscommissie

Kwaliteitscommissie

Algemeen bestuurder

Dennis van Rijswijk

Clubhuiscommissie

Plv. Voorzitter

Gadgetcommissie

Proeftuincommissie

Algemeen bestuurdr

Nico de Boer

Excursiecommissie

Plv. Secretaris

Polderbokcommissie

Bibliotheekcommissie

Leden

Wij hebben dit jaar van 21 leden afscheid genomen, maar hebben een aanwas van 45 nieuwe leden. Dit resulteert dus in een groei van 24 leden. Op dit moment (peildatum: 31 december 2021) hebben we 358 leden waarvan 2 ereleden. Tevens hebben wij 9 donateurs binnen onze vereniging. De gemiddelde leeftijd van onze leden is 54 jaar, het jongste lid is 24 jaar oud en de oudste 84 jaar.

Clubavonden in 2021

Er zijn dit jaar 6 online clubavonden gehouden, de jaarlijkse barbecue en 2 clubavonden in de boerderij (welke gestreamd zijn).

 • Online tour bij Leidsch Bier. Jan-Willem gaf een leuke uitleg en de deelnemers hadden een proefpakket met Blond, Boisot, Morsporter en een Ellebocks.
 • Online Algemene ledenvergadering met erna een presentatie van bieren met Kveik gist gepresenteerd door Chris Talbot.
 • Online heeft Jeroen Free, tweevoudig winnaar van de Brand bier wedstrijden, een duidelijke uitleg gegeven over bierbrouwen, met veel tips en tricks voor beginners en gevorderden.
 • Online tour bij Klein Duimpje. Roanne gaf een duidelijke uitleg en de deelnemers hadden een proefpakket met Blond, Neipa, Triple en een RIS.
 • Online is er een uitgebreide uitleg gegeven van het brouwprogramma Brewfather. Tevens zijn deze avond de winnaars bekend gemaakt van de wedstrijd ‘brouw es een biertje voor je moeder’.
 • Online avond in het kader van de neipa bieren. Presentatie van Dan Hansen van Hops & Gnarly. Deze avond werd verder gevuld met diverse pubquizzen via Kahoot.
 • De jaarlijkse barbecue is gehouden in Lisserbroek, waarbij weer een zeer uitgebreide barbecue aanwezig was en  voldoende variatie in bieren geschonken werd.
 • Uitgebreide uiteenzetting over de waterbehandeling van het bierbrouwen door Jan Wurpel.
 • Leden vertellen over hun brouwerij. Jeffrey Rodewijk geeft een uiteenzetting over Veens bier en laat zijn bier proeven. Tevens geven net nieuwe leden Peter van den Bosch en Martien van Stijn een uitleg over brouwerij Celosia.
 • De clubavonden van november en december zijn door de nieuwe covidmaatregelen niet doorgegaan.

Commissieactiviteiten van het afgelopen jaar

 • Er zijn twee gezamenlijke brouwdagen georganiseerd door de brouwdagcommissie in Lisserbroek.
  • 2 brouwdagen waarbij de ingrediënten opgehaald konden worden.
  • Een van deze dagen is gezamenlijk uitgevoerd, waarbij enkele werden bezocht door filmploeg.
 • Clubkampioenschappen zijn georganiseerd. Keuring thuis door keurmeesters.
  • Winnaars worden bekend gemaakt in januari 2022.
 • De redactiecommissie verzorgde ons clubblad, de oplage zit rond de 380 stuks aan het eind van 2020 in 11 edities.
 • De kwaliteitscommissie heeft twee clubavonden gevuld met presentaties.
  • Zowel het brouwprogramma Brewfather als waterbehandeling werden behandeld.
 • De polderbokcommissie heeft weer een prachtig bokbier gebrouwen bij brouwerij De 7 Deugden.

Onze vereniging mag zich tevreden stellen met een groot aantal vrijwilligers, veertig leden dragen structureel een steentje bij aan de activiteiten van onze vereniging binnen een of meerdere commissies of anderszins. Dit is een aantal waar we als vereniging best trots op mogen zijn. Maar nog steeds is er een aantal commissies die nieuwe actieve leden kunnen gebruiken. Ervaring leert dat dit vooral gezellige en soms leerzame bezigheden zijn.

Met het bovenstaande overzicht hoopt het bestuur jullie voldoende te hebben geïnformeerd over beleid en activiteiten in het afgelopen jaar. Wij hopen dat dit tijdens de Algemene Leden Vergadering jullie goedkeuring kan krijgen.

Namens het bestuur,
Wim Groeneveld
Secretaris

Terug naar overzicht