Terug naar overzicht

Van de gadgetcommissie, juni 2024

tww juni 2024
Door: Bert Tas

Druk(her)vergistingsmeter

Op de clubavond van maart 2024 heeft Guus van der Veek een uitgebreide presentatie gegeven over de gemaakte vorderingen met de drukhervergistings meter(s).

Voor de goede orde nog even de toepassing van de drukhervergistings meter(s) in de praktijk: de drukhervergistings meter meet de druk op een les in ‘real time’ van een bepaalde batch. Deze fles staat model voor de rest van de gebottelde flessen van deze batch. Loopt de druk op deze ‘monitor fles’ zodanig op dat dit gevaar oplevert voor de rest van de totale batch, dan kan men tijdig maatregelen nemen om te voorkomen dat de hele batch door ontploffing op de fles verloren gaat.

De drukhervergistings meter is er in twee varianten, namelijk een analoge versie gebaseerd op een speciaal voor dit doel gefabriceerde dop met daarop een analoge drukmeter tot 10 Bar gemonteerd. Daarnaast is er ook een digitale versie beschikbaar. Deze digitale versie beschikt over een speciale dop met een daarop gemonteerde sensor die via Bluetooth gekoppeld is aan een microprocessor met display, een zogenaamde ESP 32. Een bijkomende functionaliteit is dat deze gekoppeld kan worden met Brewfather, een applicatie waarover de meesten van onze club beschikken.

Wat betreft de beschikbaarheid van beide meters: in principe is de analoge versie gereed voor bestelling en uitlevering aan de leden, echter voor wat betreft de digitale meter moeten er nog een paar acties worden afgerond om tot levering over te kunnen gaan. De digitale meter wordt exclusief ter beschikking gesteld aan onze clubleden.

Het bestel proces van de drukhervergistings meter zal worden aangekondigd via het clubblad/en of nieuwsflits terwijl het daadwerkelijk bestellen en de betaling zal worden gerealiseerd via een URL op de website van 't Wort wat!

Wordt vervolgd zodra er meer informatie beschikbaar is.

Terug naar overzicht