Terug naar overzicht

Van het bestuur, mei 2024

tww mei 2024
Door: Martijn Aartsma

Algemene Ledenvergadering, 26 april 2024

26 april j.l. vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats – een vruchtbaar en noodzakelijk onderdeel van onze vereniging. Het verslag van de vorige ALV (2023) is goedgekeurd, alsook het jaarverslag van 2023. Het financieel jaarverslag van 2023 en de begroting voor 2024 werden gepresenteerd en toegelicht. Voorzitter Theo van Eijden en penningmeester Dennis van Rijswijk zijn beiden door de 49 aanwezigen unaniem herkozen voor hun functie. De verschillende commissies kregen ook de gelegenheid kort verslag te doen van hun gedane en toekomstige activiteiten.

Tweede Clubbier

Ter gelegenheid van ons lustrum dit jaar is de zogenaamde ‘Zonnebock’ gebrouwen op 25 april. Deze wordt naar verluidt 29 mei gebotteld, in grote 0,75l en kleine 33cl flessen. Kort daarop zal het dan ook mogelijk zijn om deze te bestellen via de website en, zoals gebruikelijk, af te halen bij Brouwmaatje.

Polderbok 2024

Ook dit jaar wordt onze traditionele Polderbok gebrouwen! Op vrijdag 7 juni wordt deze door Klein Duimpje in Hillegom gebrouwen. Wil je dit van dichtbij meemaken, meld je dan even aan via een mailtje naar secretaris@twortwat.nl, met in het onderwerp ‘Polderbok’. Vanaf 13:00 is die dag het proeflokaal geopend, van waaruit je welkom bent het brouwproces ‘onder het genot van’ gade te slaan (hiervoor is aanmelden niet nodig). Naar verwachting wordt rond 17:00 de gisttank gevuld met ons eigen brouwsel.

Wanneer het bier is uitvergist willen we graag een introductiefeest houden, ook bij Klein Duimpje, waar natuurlijk het Polderbok te proeven valt. Hou je van een uitdaging, dan dagen wij je uit om een eigen, eventueel verbeterde, Polderbok te brouwen en die mee te nemen naar het introductiefeest. Als die lekkerder is dan onze Polderbok, dan is de kans groot dat we volgend jaar jouw recept als vernieuwde Polderbok gaan brouwen!

Lustrumfeest

Zoals u vast al weet bestaat onze vereniging dit jaar 30 jaar! Dit wordt groots gevierd, gecombineerd met onze jaarlijkse BBQ, en wel op zaterdag 31 augustus. Voor het programma en de locatie zijn er al verschillende engagerende ideeën bekend. Laat ik volstaan door te melden dat het een bijzonder vermakelijke middag en avond belooft te worden, voor u en eventuele introducees/partners. Noteer de datum alvast in de agenda!

Excursie

Dit jaar vindt er weer een excursie plaats, en wel op 11 oktober! Inmiddels is er toezegging vanuit mouterij De Swaen om ons te ontvangen met een uitgebreide rondleiding door hun emeritus meestermouter. Als afsluiting (haast vanzelfsprekend) een bierproeverij en lunch aldaar. Vervolgens worden we bij Brouwerijmuseum de Roos (anno 1877!) in Hilvarenbeek verwacht, alwaar ook een bijzondere rondleiding en proeverij ons ten deel valt. Het plan is om in Hilvarenbeek ook het diner te nuttigen, alvorens we onze weg vinden naar ons thuishonk in Hoofddorp. Nadere informatie volgt, maar noteer ook hiervan alvast de datum in uw agenda!

Barrel ageing / op vat rijpen

Het is tijdens de ALV al even aangekondigd: het lijkt ons enorm leuk om een project met barrel ageing uit te voeren. Het idee is dat deelnemers elk eenzelfde batch bier van 20L brouwen (gezamenlijk of thuis – nader te bezien), om deze ná vergisting aan te bieden om (gemengd met batches van andere deelnemers) in nog aan te schaffen houten vaten te laten rijpen. Afhankelijk van het animo kunnen dit uiteraard meerdere vaten zijn. Na afloop van de rijping krijgt elke deelnemer een evenredig deel terug om te bottelen. Een unieke kans om een uniek bier te maken!
Lijkt het je leuk om je hierover te buigen en dit project helpen vorm te geven, dan horen wij dat graag! Stuur even een berichtje aan bestuur@twortwat.nl of spreek je favoriete bestuurslid aan.

Komende clubavond

De volgende clubavond is op 31 mei. Dan vindt deel 2 van de serie ‘Sensorische Evaluatie’ plaats. Er zullen diverse smaken/geuren de revue passeren die je in bier kan aantreffen. Het doel is om deze te leren herkennen en benoemen. Tijdens de clubavond van september vindt een klein examen plaats waarbij getest wordt wat er van deze smaken/geuren is blijven hangen’.

Het mag duidelijk zijn dat dit jaar bol staat van bijzonder veel speciale projecten en activiteiten! Als bestuur zijn we blij en dankbaar hier een rol in te vervullen. Ook zijn wij enorm blij en dankbaar voor de inspanningen van onze leden in de verschillende commissies. Zonder jullie hulp zouden veel activiteiten simpelweg niet mogelijk zijn.

Warme brouwersgroet,
Martijn Aatsma

Terug naar overzicht