Terug naar overzicht

Van het bestuur, april 2023

tww april 2023
Door: Wim Groeneveld

Van het bestuur, april 2023
Door: Wim Groeneveld

Afgelopen clubavond van 31 maart

Op de clubavond hebben we een duidelijke uitleg gekregen van Pieter Bijlsma over Emmertarwe. Er werd een duidelijke uitleg gegeven over de oergranen, en dat die toch eigenlijk niet behandeld kunnen worden met de huidige machines en huidige snelheid. Voor oergranen is meer geduld nodig. We kregen ook enkele bieren te proeven waar de granen in gebruikt zijn. Nick Oud gaf ook nog een uitleg over het bier wat hij zelf gebrouwen had. Hij vond zelf dat zijn bier geïnfecteerd was echter dit viel erg mee en de specifieke kenmerken van het oergraan waren duidelijk te proeven in zijn bier.

Komende clubavond

Komende clubavond op 28 april staat in het kader van de Algemene Leden vergadering. De vergadering is uitgesteld door de diverse presentaties eerder die niet anders ingepland konden worden maar wel zeer interessant waren. In het januari blad heeft het jaarverslag gestaan, in het februari blad de notulen van de vorige ALV 2022. En hierbij word de agenda toegevoegd. De financiële stukken zijn te vinden onder documenten op de site. Na de vergadering zal er nog een presentatie gegeven worden over de wedstrijd bieren.

Brouwdagen

Nog even over de brouwdagen. We zitten op de huidige locatie met het probleem van de stroomvoorziening. De huidige brouwketels gaan zomaar tot 3000W en dan nog een warmwaterketel van 1500 of 2000 W zorgt ervoor dat we een zeer beperkt aantal leden kunnen toestaan. Uiteraard is het niet fijn als op een willekeurig tijdstip in het brouwproces alles gestopt wordt door een stroomstoring. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn als we een andere, vergelijkbare ruimte kunnen vinden, doch wel met een grotere stroomvoorziening. Mochten er leden zijn met ideeën hierover dan vernemen we dit graag.

Terug naar overzicht