Terug naar overzicht

Bestuursleden gezocht

tww januari 2021
Door: Theo van Eijden

Walter Bakker en Erik Deelissen hebben aangegeven per februari 2021 te willen stoppen met hun bestuurlijke functie. Het bestuur is naarstig op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, waarvan één de functie van penningmeester op zich neemt. Ook vrouwelijke leden worden aangemoedigd zitting te nemen in ons bestuur.

Wat kunnen wij je bieden: een gezellig team dat in een maandelijks overleg onderling afstemt welke activiteiten we als vereniging gaan ontplooien. Iedereen kan naar eigen kennis en kunde haar/zijn inbreng hierbij leveren. Dit onderling overleg is altijd gemoedelijk en gaat natuurlijk gepaard met enige consumpties. Kortom, een leuk team dat op een vriendschappelijke manier met elkaar samenwerkt. Als mede-bestuurslid ben je in staat richting te geven aan de manier hoe wij als vereniging met elkaar omgaan. Als je meer informatie wilt kan je contact op nemen met een bestuurslid of een mailtje sturen naar bestuur@twortwat.nl.
 

Terug naar overzicht