Terug naar overzicht

Van het bestuur, februari 2019

tww februari 2019
Door: Jan Wurpel

Afgelopen clubavond en het gistexperiment 2018

Afgelopen clubavond stond in het teken van het bier dat op 29 september 2018 gebrouwen is bij de brouwerij van Poesiat & Kater te Amsterdam. De proeftuincommissie heeft tezamen met de brouwer Julián Álvarez Zárate aldaar een ‘Blonde’ gebrouwen.

De bedoeling was dat de brouwer, of in ieder geval iemand van de brouwerij, wat zou komen vertellen over de brouwerij en de bieren die zij brouwen. Echter, we kregen te horen dat de brouwer verhinderd was op onze clubavond op 25 januari en dat Dafne van den Boom de honneurs van de brouwerij zou waarnemen. Maar helaas, vlak voor de clubavond moest ook zij afzeggen vanwege een ongeval. Dus zaten we zonder spreker. En, om het nog erger te maken, zelf was ik ook niet aanwezig bij de clubavond. Ik kan dus niet goed weergeven hoe deze verlopen is. Wel weet ik van Walter dat er een aantal bieren vanuit dat gistexperiment geproefd en beoordeeld is. Er waren geen bieren bij die hoog scoorden. En dat komt wel overeen met het beeld dat ik ervan gekregen heb. Ik heb de afgelopen 4 weken zo’n 48 bieren geproefd. Elke dag één in het begin, maar later twee vanwege de tijd. Dat was dus wel even slikken in december!

Echt enthousiast van die bieren kon ik niet worden. Ze hadden allemaal een soort van basissmaak die wat karakterloos, een beetje weeïg en zoetig overkwam. Ik weet niet of dat te wijten is aan het recept of aan het brouwen, maar een echte blonde was het niet! Wat me wel opviel bij de 48 bieren, was de grote spreiding in de hoeveelheid schuim en de stabiliteit daarvan. Meerdere bieren lieten zich met schuim uitschenken, maar dat schuim was binnen twintig seconden geheel verdwenen, met veelal erg weinig koolzuur in het bier. Anderen hadden veel schuim met een harde cola-achtige textuur. Maar goed, het individueel proevende en beoordelende deel van dit experiment is nu achter de rug. Ik denk dat de Proeftuincommissie nog wel wat werk heeft met het verwerken van alle beoordelingen.

Het was een groots opgezet experiment dat er zeker om vraagt nog eens herhaald te worden, zij het dan wellicht met een andere focus. Het bestuur bedankt deze commissie voor het vele werk dat er ingestoken is en het enthousiasme waarmee het uitgevoerd is.

Komende gezamenlijke brouwdag

Op zaterdag 16 februari wordt er weer gezamenlijk gebrouwen in Lisserbroek. Deze brouwdag kent een grote belangstelling, gezien het aantal aanmeldingen, en staat geheel in het teken van het brouwen van een kloon van La Trappe Isid'or. Dit bier is het kloonbier van het Open Nederlands Kampioenschap voor amateurbrouwers, ook wel ONK genoemd. La Trappe is mede-sponsor van het ONK 2019, dat door 't Wort Wat! georganiseerd zal gaan worden. De brouwerij heeft hiervoor de toezegging gedaan de te winnen prijzen beschikbaar te zullen stellen. De brouwdagcommissie is al druk doende geweest om een recept te ontwikkelen voor dit kloonbier. Experimenten met recepten in de vorm van het maken van proefbrouwsels hebben reeds plaatsgevonden. Maar de grootste uitdaging blijft de toe te passen gist. Ook hiermee wordt druk geëxperimenteerd. Opkweken van gist uit de flesjes of een andere (natte) gist zijn mogelijkheden die toegepast zullen gaan worden. We zullen zien wat voor bieren deze gezamenlijke brouwdag gaat opleveren. We willen als 't Wort Wat! op het ONK graag goed voor de dag komen met dit kloonbier. 

Komende clubavond

De komende clubavond maken we een uitstapje naar een andere drank. We hebben wel eens wat gepubliceerd over het stoken van jenever en andere sterke dranken. Sommige van onze leden doen dit er, naast het brouwen van bieren, nog bij.

Nu kregen we alweer een tijdje geleden een reactie van de heer Laurens Speek, dat hetgeen hierover gepubliceerd was niet geheel overeenkomt met hoe goede jenever gemaakt moet worden. Laurens Speek is verbonden aan ‘Distilleerderij Hooghoudt’ uit Groningen. Hij zal trachten ons de juiste kennis bij te brengen over hoe jenever gemaakt wordt en ons een proeverij aanbieden met als titel ‘Craftbeer meets jenever’. Hij zal ons iets gaan vertellen over de geschiedenis van jenever en de geschiedenis van de ‘Distilleerderij Hooghoudt’. Verder de smaakstijlen van jenever en de raakvlakken met bier. Waarom combineren jenever en bier goed met elkaar, in harmonie en in contrast. We zullen zo’n vijf jenevers met bijpassende bieren gaan proeven.

Verder zal die avond De Proeftafel weer bezet zijn, waarbij eenieder zijn of haar bier (met recept en brouwaantekeningen) kan aanbieden ter beoordeling. Deze feedback kan je waardevolle informatie opleveren om je bieren nog beter te kunnen maken. Ook de bibliotheek zal weer aanwezig zijn.

ONK 2019

De invulling van het ONK 2019 begint nu echt vastere vormen aan te nemen. De keuringsdagen, waarop de ingezonden bieren beoordeeld zullen worden, vinden plaats op 17, 18 en 19 mei 2019 te Hoofddorp. Er kunnen maximaal 550 bieren worden gekeurd, dus wees op tijd met je aan te melden als je je bier wilt inzenden.

De domeinnaam voor de ONK-pagina’s op het internet zijn aangevraagd, en zal ten tijde van het verschijnen van dit clubblad al werkzaam zijn. Het ONK-festival gaat plaatsvinden op zaterdag 6 juli en vindt plaats tegelijkertijd met het Hoppig Hoofddorp festival in Nieuw-Vennep aan de Hoofdvaart.

Het Hoppig Hoofddorp festival is een festival dat geheel in het teken staat van lokale brouwerijen met hun bieren. Het festival wordt verder aangekleed met muziek. Dit is een meerdaags festival en wij liften zaterdag 6 juli als het ware mee met dit festival, waar alle voorzieningen al aanwezig zijn. Er zullen diverse brouwerijen aanwezig zijn.

6 juli klinkt voor velen van ons wel wat laat voor een ONK, maar het was om organisatorische redenen (vergunning van de gemeente) helaas niet mogelijk om dit eerder te kunnen laten plaatsvinden. Voorzieningen zoals parkeerplekken, toiletten en kampeergelegenheid behoren eveneens tot dit festival. Dus noteer 6 juli in je agenda!

De vorming van de ONK2019-commissie is in volle gang. Diverse vrijwilligers hebben zich reeds aangemeld. Braumarkt uit Almere zal voor het ONK dit jaar, en mogelijk ook de komende jaren, de hoofdsponsor zijn. Er zijn mooi prijzen beschikbaar gesteld, en ook op een te houden loterij valt er nog wat te winnen. Het belooft al met al een interessante dag te worden. Ik denk dat jullie voor meer informatie straks op de ONK-website terecht kunnen.

Terug naar overzicht