Terug naar overzicht

Van het bestuur, maart 2018

tww maart 2018
Door: Erik Deelissen

Afgelopen clubavond

Deze clubavond vond plaats op 23 februari en stond voor een groot deel in het teken van de ALV. Na het vragenkwartiertje, geleid door Theo van Eijden, werd een aanvang genomen met de ALV. Een stemcommissie werd gevormd door Titus Rinia en Cor Jol.
Na goedkeuring van het verslag van de ALV van 2017 en het jaarverslag van 2017 werd een aanvang genomen met de financiële verslaglegging, waarbij goedkeuring werd verkregen van de kascontrolecommissie. Ook werd er een kascontrolecommissie voor 2018 gevormd door Wilfred van der Heijden, Hank Lucas en reserve Frans Bolleboom. Walter Bakker gaf een toelichting op de begroting van 2018.

Herverkiezing drie bestuursleden

Theo van Eijden, Walter Bakker en Nico van Kampen werden unaniem herkozen voor een volgende bestuursperiode van twee jaar. Een levendige discussie volgde bij punt 8 van de agenda met vragen van leden en ideeën van het bestuur. Onder andere: ‘wat wij gaan doen met de jaarlijkse barbecue?’. Al opvolgende jaren zijn er minder deelnemers, maar vanuit de zaal wilden bijna alle leden doorgaan met de barbecue. Mocht dit jaar er weer een teleurstellend laag aantal deelnemers zijn, gaan wij er toch toe over om dit evenement in 2019 te schrappen en er een gewone clubavond van te maken.

Ook werd er een nieuwe commissie opgericht, de proeftuincommissie. Deze commissie gaat experimenten opzetten en uitvoeren zoals in het verleden is gebeurd met het grote gist- en hopexperiment. De navolgende leden boden tijdens de ALV spontaan hun medewerking aan deze commissie: Sophie de Boer, Daniel Eisinger, Ben Jacobs, Hank Lucas, Fredald Meester, Edwin de Redelijkheid en Ben Uijtenhaak.

Tevens zijn wij binnen het bestuur op zoek naar een 6e bestuurslid. Deels om het bestuur te verjongen en ook om de vele taken beter te verdelen. Kom eens informeren bij de bestuursleden of het wat voor je is.

Het bestuursbeleid voor dit komend jaar wordt door onze voorzitter Theo van Eijden toegelicht in dit clubblad. Na de ALV volgde traditioneel het rondje van het bestuur. Daar werd natuurlijk gretig gebruik van gemaakt. Bier op tap was verzorgd door Theo van Eijden, een Extra Special Bitter.

Titus Rinia gaf een presentatie van de jaarbieren Schwarz en American Pale Ale. Titus deed dit op een zeer ontspannen wijze en er werden ook proefglaasjes volgeschonken met deze type bieren.

De inwendige mens werd verzorgd door rond te gaan met schalen worst en kaas, maar deze avond was extra speciaal doordat wij werden getrakteerd op de ballen van de Pater. Dit behoeft enige uitleg. Brouwerij Pax heeft al jaren een goede Tripel in het repertoire genaamd Pater Tripeloris. Met deze tripel hebben zij een bitterbal ontwikkeld, een bierbitterbal. Vreselijk lekker. In de bitterbal zit 15% Pater Tripeloris verwerkt. De bitterballen zijn bij een bekende snackfabrikant geproduceerd en zijn een broertje van de bekende Kwekkenboom bitterbal en zijn exclusief verkrijgbaar voor leden verpakt per doos van 32 stuks. Aankopen doe je na inloggen op de inkooppagina. Uitlevering geschiedt aan het einde van de clubavond om de bitterballen zolang mogelijk bevroren te houden.

Ook werden deze avond de nog bestelde her-vergistingsmeters uitgeleverd die zijn ontwikkeld door onze gadgetcommissie. Deze actieve commissie heeft nog meer projecten op stapel staan dus dat kan nog interessant worden.

Clubavond van 23 maart

Op deze clubavond zal brouwerij de Moersleutel bij ons op bezoek komen en zal een presentatie geven over hun brouwerij. Tevens zullen we een aantal van hun bieren gaan proeven.

Gezamenlijke brouwdag 24 maart

Wanneer jullie dit clubblad ontvangen is de inschrijving reeds gesloten, maar niets hoeft je er van te weerhouden om een kijkje te gaan nemen op deze gezellige brouwdag in Lisserbroek. Deze brouwdag gaan we met zijn allen een Sterke Blonde brouwen, een Belgisch type bier. Vaak valt er in de middag ook nog wat van de zelfgebrouwen bieren te proeven of neem zelf wat van je eigen brouwsels mee, er zijn genoeg medebrouwers om je bieren te keuren.

SEPA machtigingen

De secretaris en penningmeester hebben al een groot aantal SEPA machtigingen mogen ontvangen. Van de 345 leden en donateurs hebben er 91 nog geen SEPA machtiging ingediend. De penningmeester heeft nog éénmaal een e-mail verstuurd op zondag 4 maart aan deze leden en donateurs. Mochten zij geen SEPA machtiging indienen, dan gaat het bestuur ervan uit dat zij geen prijs meer stellen op het lidmaatschap dan wel donateurschap en zullen als zodanig uitgeschreven worden.

Clubavond van 20 april

Deze clubavond gaat over het grootste bestandsdeel van bier, n.l. water. Allard Snellebrand, lid van onze vereniging en, zoals velen weten, werkzaam bij het PWN (Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland) zal een collega van hem meebrengen, die ons mee gaat nemen door de wereld van water.

Van de excursiecommissie

Vernomen van deze commissie dat de excursie op zaterdag 16 juni zal gaan plaatsvinden. Stefan Woolthuis zal over de inhoud van deze excursie een artikel schrijven, elders in dit clubblad.

Droevig nieuws

Het bericht bereikte mij via Jan Wurpel dat ons gewaard lid en deelnemer van de Brouwdag commissie, Jan Derks plotseling op 1 maart is overleden. Jan Wurpel heeft het navolgende geschreven aan de familie:

"Niet te bevatten dat Jan er niet meer is. Het moet een enorme leegte achterlaten! Ik persoonlijk sprak regelmatig met Jan over het brouwen van bier, en Jan was altijd een trouwe bezoeker tijdens onze periodieke brouwdagen in Lisserbroek. Hij was daarbij vaak actief als vrijwilliger bij het opbouwen en op gang brengen van die brouwdagen. Ik zal hem zeker gaan missen. Op de komende brouwdag op 24 maart zullen we even stilstaan bij het overlijden van Jan. Ik heb zojuist het bestuur van ‘t Wort Wat! op de hoogte gebracht van het overlijden van Jan. Ik wens jullie als familie veel sterkte toe met het verwerken van dit ongelofelijke verlies".

 

Terug naar overzicht