Terug naar overzicht

Resultaten enquête

tww februari 2020
Door: Frank Huitema

Begeleiding minder ervaren brouwers en afstand zijn aandachtspunten

Meer dan de helft van de leden, 172 om precies te zijn, heeft deelgenomen aan de enquête. De deelnemers zijn gemiddeld ruim 7 jaar lid, en 36 deelnemers al meer dan 10 jaar. Dat laatste zagen we ook aan de leeftijdsverdeling: meer dan de helft is boven de 50. Een vijfde van de deelnemers is naast ’t Wort Wat lid van PINT, een enkeling ook van een andere amateurbrouwervereniging.

Nieuwe leden

In de 26 jaar dat de vereniging bestaat, is 't Wort Wat vrijwel continu gegroeid. De hype rond amateurbrouwers en speciaalbieren van de afgelopen 10 jaar heeft voor een groeispurt gezorgd. De vereniging wordt daardoor door sommige leden van het eerste uur als anoniemer ervaren (“ik zie zoveel nieuwe gezichten zonder naam”), terwijl nieuwe leden vaker moeite hebben om hun plek te vinden. 51% van de deelnemers zou graag zien dat nieuwe leden een betere introductie binnen de club krijgen. 17% van de deelnemers geeft aan dat ze bij een betere coaching vaker aan brouwdagen zullen deelnemen en 36% mist de mogelijkheid om per e-mail, WhatsApp of Twitter brouwtechnische vragen te kunnen stellen aan ervaren brouwers van de club. Ook aan een verdiepingscursus bierbrouwen is behoefte, zo wijst de enquête uit.

De meerderheid van de deelnemers brouwde al en werd lid om zijn of haar kennis te vergroten, de rest vanwege de cursus of om te kijken of brouwen een leuke hobby zou zijn. Al met al geeft de helft aan de brouwcursus te hebben gevolgd. Die is daarmee een krachtig wervingsinstrument. De leden brouwen gemiddeld minstens vijf maal per jaar.

Activiteiten

Om maar met de deur in huis te vallen: het clubblad is populair. 77% geeft aan elk clubblad te lezen en 40% zegt dat alleen het clubblad het lidmaatschap al waard is. De lezers geven aan graag meer te lezen over brouwtechniek en gadgets. Het clubblad wordt voor en door leden geschreven, dus pak die handschoen op!

30% bezoekt meer dan 6 clubavonden per jaar en clubavonden en brouwdagen voorzien in verschillende behoeftes. Bijna een derde van de meest trouwe deelnemers aan brouwdagen laat zich maar zelden op een clubavond zien. 30% van de deelnemers geeft aan dat meer clubavonden “op locatie”, zoals bij een brouwerij, zouden aanzetten tot frequenter bezoek. Een andere dag in de week wordt daarentegen niet als vooruitgang gezien.

Steeds meer leden brouwen elektrisch, inmiddels de helft. Twijfels over een goede stroomvoorziening weerhoudt nogal wat leden ervan vaker naar brouwdagen te komen. Tegelijkertijd geven sommige leden aan graag een thematische activiteit rond (specifieke typen) elektrische brouwketels te zien.

Uit de enquête komt verder naar voren dat de maandpakketten in een duidelijke behoefte voorzien, maar dat een verzendservice het animo nog behoorlijk op kan krikken.

De clubkampioenschappen zijn voor de club een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de ledenbrouwsels, en voor leden een goede manier om feedback te verzamelen op hun bieren. Maar een kleine minderheid van de leden heeft ooit deelgenomen en veel leden denken dat hun bieren toch niet goed genoeg zijn. Over de proeftafel hebben we niet echt vragen gesteld, maar er lijkt behoefte aan een laagdrempeliger manier om leden te coachen in hun groei als brouwers.

Ten slotte hebben we gevraagd naar het aantal activiteiten dat de club organiseert. Met bijna Noord-Koreaanse eensgezindheid gaven de deelnemers aan het huidige aantal activiteiten precies goed te vinden.

Afstand

Uit de enquête komt ook naar voren dat een behoorlijk deel van de deelnemers weinig op clubavonden of brouwdagen komt. Afstand, reistijd en de noodzaak om met de auto te komen (en dus weinig te kunnen drinken) worden daarbij vaker genoemd dan tijdgebrek. 't Wort Wat heeft in de provincie Noord-Holland weinig concurrentie waardoor er voor mensen in bijvoorbeeld de buurt van Hoorn niet altijd een alternatief dichterbij is. Ruim de helft van de leden is meer dan een half uur onderweg, een vijfde van die groep zelfs meer dan een uur. Meer variatie in de locaties van activiteiten lijkt al snel de oplossing, al was de vraag daarnaar minder luid dan we van te voren hadden ingeschat. Sommige leden opperden om het smoelenboek beter doorzoekbaar te maken zodat leden bijvoorbeeld snel kunnen zien welke leden vlakbij wonen.

Aantrekkelijker worden

Bij een aantal vragen hebben we gepolst wat de vereniging kan doen om de verschillende activiteiten beter te laten aansluiten op de interesses van de leden. Aan het eind hebben we ook gevraagd hoe de club aantrekkelijker kan worden voor de leden. Uit de antwoorden komt geen rode draad naar voren. Het ene lid wil meer clubavonden zonder programma, zodat je lekker kunt kletsen, een ander wil juist meer verdieping en een derde wil brouwerijen bezoeken.

Tot slot

We hebben ook heel veel zaken niet gevraagd. Niets over excursies, niets over de proeftuin of proeftafel, niets over onze enthousiaste Boerderij-uitbater, niets over de contributie en niets over het bestuurlijk functioneren. Is dat erg? Om een voorbeeld te noemen: geen enkel lid heeft in een van de vrije antwoordvelden iets over samenstelling of functioneren van bestuur of commissies gezegd. Het lijkt erop dat bij de leden dankbaarheid overheerst over de ondersteuning die de vereniging biedt bij de beoefening van de brouwhobby, en zijn het vooral verbeteringen op details waarmee leden meer voldoening halen uit hun lidmaatschap. Een behoorlijk aantal leden heeft aangegeven benaderd te mogen worden voor kleinere of grotere klussen. Heel fijn! Maar lees je hierboven iets waarvan je denkt: ah, dat kan ik! – of: die uitdaging ga ik graag aan! Meld je dan gerust zelf bij een bestuurslid.

Terug naar overzicht