Terug naar overzicht
23 feb. 2021 - Nieuwsflits #433: Webex meeting ALV
Door: Theo van Eijden

In deze Nieuwsflits;

  • Algemene Leden Vergadering
  • Presentatie Kveik gistAlgemene Leden Vergadering
Bericht van het bestuur

Vrijdag 26 februari om 20:00 houden wij de jaarlijkse  Algemene Leden Vergadering deze zal online plaatsvinden want de Boerderij is nog steeds gesloten. Hieronder vinden jullie de uitleg hoe je er aan kan deelnemen. Om je goed te kunnen voorbereiden is het financieel jaarverslag reeds op de website geplaatst. Deze is te raadplegen na inloggen in het menu "voor leden" bij Documenten met als titel "Financieel jaarverslag 2020". In het clubblad van januari is het jaarverslag over 2020 gepubliceerd en in het clubblad van februari de notulen van de ALV van 28 maart 2020.

Een ander belangrijk moment dat zal plaatsvinden is de bestuursverkiezing. Er zijn twee bestuursleden die hebben aangegeven te willen aftreden. Walter Bakker is reeds sinds 2008 penningmeester en Erik Deelissen vanaf  2010 secretaris. Hoog tijd voor vernieuwing dus, met nieuwe mensen komen er weer nieuwe ideeën en op zijn tijd is dat goed voor een vereniging. Gelukkig heeft Nico de Boer zich aangemeld als nieuwe bestuurslid en het is aan jullie leden om hier een oordeel over te geven. Wij als bestuur zijn heel blij met de stap die Nico heeft gezet. Een oplettende lezer ziet dat er dan nog één persoon tekort komt, dus bij deze nogmaals de oproep aan jullie om hier serieus over na te denken. Mocht je meer informatie willen hebben wat het inhoud om bestuurslid te zijn neem contact op met de Voorzitter

Er zijn meer manieren om deel te nemen aan de ALV:

Via web-browserDeelnemen

Download mobiele app en daarna; Deelnemen Mobiel/Tablet

Windows / Mac desktop client 
Installeer desktop client en klik op de "Deelnemen mobiel/tablet" link

Extra info:
Vergaderingnummer: 128 281 1604
Wachtwoord:             JcKgYbpG244 (52549274 op telefoons) 

Telefoon:                   020-794 7996  (alleen spraak)
Videosysteem:           1282811604@webex.com (of IP: 62.109.219.4)Presentatie Kveik gist  
Bericht van het Bestuur

Om de avond meer bierige diepgang te geven gaan we vrijdag na de ALV een presentatie over Kveik gist geven. Het is een Scandinavische gistvariant die al honderden jaren oud is maar pas sinds enkele jaren in de schijnwerpers is staat. Het heeft zeer speciale eigen schappen, Chris Talbot heeft een zeer mooie en uitgebreide presentatie gemaakt. Hij zal alle in en outs toelichten. Er zal tijdens deze presentatie mogelijkheid zijn om vragen te stellen via de chat.  

Deelnemen aan deze presentatie gaat via de hierboven beschreven stappen. 

 


Deadline volgende clubblad
Bericht van de Mediacommissie

Kopij a.u.b. sturen voor wo. 07 jun 2023 naar de redactie .

 
 


Clubkalender

vrijdag 26 februari Algemene Ledenvergadering met aanvullend een presentatie
vrijdag 26 maart Clubavond
vrijdag 30 april Clubavond
vrijdag 28 mei Clubavond
vrijdag 25 juni Clubavond
zaterdag 04 september jaarlijkse BBQ
vrijdag 24 september Clubavond
vrijdag 29 oktober Clubavond
vrijdag 26 november Clubavond
vrijdag 17 december Clubavond

 
 

Terug naar overzicht