Terug naar overzicht
13 mrt. 2014 - Nieuwsflits #191: Gistkweek cursus 2014
Door: Walter Bakker


Gistkweekcursus 2014
Bericht van de Gistcursuscommissie

Bij ’t Wort Wat staat de kwaliteit van het eigen gebrouwen bier in een hoog vaandel. Dat een goede gist daaraan een belangrijke bijdrage levert is voor iedere brouwer duidelijk. Als je denkt dat extra kennis over gist welkom is dan is de gistkweekcursus een nuttige investering. In één dag wordt voldoende theoretische en vooral praktische kennis behandeld om thuis een mooie collectie gisten op te zetten en daaruit een super giststarter te maken voor weer een fantastisch bier!

De cursus zal worden gegeven aan de hand van een door Jan-Willem den Hartog, brouwmeester bij de Gulpener bierbrouwerij, geschreven syllabus. Dit boekwerk bevat een schat aan informatie en is geïllustreerd met foto’s, grafieken en tekeningen. De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De theorie zal gericht zijn op de praktische handelingen met hier en daar de nodige diepgang. Er zal verteld worden hoe gisten bewaard kunnen worden en wat de te volgen stappen zijn om (uit je eigen assortiment) een vitale en gezonde giststarter op te kweken. Tijdens het praktijkgedeelte zullen de essentiële handelingen geoefend worden. Het aantal deelnemers wordt om praktische redenen beperkt tot 12. De cursus kost € 40,- inclusief de syllabus en het oefenmateriaal voor de cursusdag. Ook krijg je een starterpakket mee zodat je thuis verder kan experimenteren, maar dan wel met de benodigde kennis en vaardigheden op zak. Om de kosten enigszins te beperken is er geen lunch inbegrepen. Je kunt je opgeven voor deze cursus door je via de website aan te melden via Voor Leden > Gistcursus en de bijdrage van € 40,- over te maken op rekeningnummer NL06INGB0007228352 onder vermelding van “Gistcursus 2014” en je lidnummer. Je inschrijving is pas definitief als je bijdrage ontvangen is. We werken op volgorde van inschrijven en leden hebben voorrang. Met dank aan Jan-Willem Fukkink voor het belangeloos ter beschikking stellen van cursusruimte in zijn brouwerij.

Bij voldoende belangstelling is een gistkweekcursus gepland op:

Datum:  zaterdag 12 april 2014
Tijd:  9.00 – 16.00 uur
Plaats: 

Brouwerij Leidsch Bier

Flevoweg 35a

2318 BX Leiden

Prijs: 

€ 40,- 

Contactpersoon:  Walter Bakker
Uiterste besteldatum inkoop
Bericht van de Inkoopcommissie

De uiterste besteldatum van de inkoopcommissie nadert sneller dan je denkt.
Bestel dus nog snel je ingrediënten voor ##deadline_inkoop## .

 


Deadline volgende clubblad
Bericht van de Mediacommissie

Kopij a.u.b. sturen voor wo. 12 apr 2023 naar de redactie .
Clubkalender

vrijdag 28 maart Presentatie bieren voor club kampioenschappen met proeverij
donderdag 10 april Brouwcursus Eerste Avond
donderdag 10 april Excursie naar Köln, Keulen, Kölsch (€ 55,-)
donderdag 17 april Brouwcursus Tweede Avond
donderdag 24 april Brouwcursus Derde Avond
vrijdag 25 april Brouwer op bezoek
zaterdag 03 mei Gezamenlijke brouwdag in Lisserbroek
vrijdag 30 mei Op bezoek bij Distilleerderij
vrijdag 27 juni Maish, wat komt daar bij kijken

Volg ons op twitter: @twortwat
Web-Op-Maat CMSv2.6Ingelogd als: Theo van Eijden | Uitloggen

Terug naar overzicht