Terug naar overzicht

Van de Gistcursuscommissie

tww februari 2012
Door: André van der Zee

Bij ’t Wort Wat! staat de kwaliteit van het eigen gebrouwen bier in een hoog vaandel. Dat een goede gist daaraan een belangrijke bijdrage levert is voor iedere brouwer duidelijk. Als je denkt dat extra kennis over gist welkom is dan is de gistkweekcursus een nuttige investering. In één dag wordt voldoende theoretische en vooral praktische kennis behandeld om thuis een mooie collectie gisten op te zetten en daaruit een super giststarter te maken voor weer een fantastisch bier!

Bij voldoende belangstelling is een gistkweekcursus gepland op:

datum:

zaterdag 26 mei 2012

plaats:

'De Boerderij' - Hoofddorp

tijd:

9.00 – 16.00 uur

De cursus zal worden gegeven aan de hand van een door Jan-Willem den Hartog, brouwmeester bij de Gulpener bierbrouwerij, geschreven syllabus. Dit boekwerk bevat een schat aan informatie en is geïllustreerd met foto’s, grafieken en tekeningen. De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De theorie zal gericht zijn op de praktische handelingen met hier en daar de nodige diepgang. Er zal verteld worden hoe gisten bewaard kunnen worden en wat de te volgen stappen zijn om (uit je eigen assortiment) een vitale en gezonde giststarter op te kweken. Tijdens het praktijkgedeelte zullen de essentiële handelingen geoefend worden. Het aantal deelnemers wordt om praktische redenen beperkt tot 12. De cursus kost € 50,- inclusief de syllabus en het oefenmateriaal voor de cursusdag. Ook krijg je een starterpakket mee zodat je thuis verder kan experimenteren, maar dan wel met de benodigde kennis en vaardigheden op zak. Om de kosten enigszins te beperken is er geen lunch inbegrepen. Je kunt je opgeven voor deze cursus door ons (mailto: gistcursus@twortwat.nl) een mailtje te sturen en de bijdrage van € 50,- over te maken op rekeningnummer 7228352 onder vermelding van “Gistcursus 2012”. en je lidnummer. Je inschrijving is pas definitief als je bijdrage ontvangen is. We werken op volgorde van inschrijven en leden hebben voorrang.

André van der Zee en Arnoud Aten

Terug naar overzicht