Terug naar overzicht

Verslag van afgelopen clubavond

tww november 2009
Door: Jan Wurpel

De afgelopen clubavond stond mede in het teken van 15 jaar ’t Wort Wat. De club trakteerde de bezoekende leden op bokbier, geheel passend in de periode van het jaar. Twee soorten bokbier waren verkrijgbaar. 50 liter gebrouwen door Erik Deelissen en mijzelf en 10 liter die we kregen van onze bezoekende vrienden van het Kennemer Wijn en Biergilde. Dus bokbier genoeg die avond, hoewel dit nog voor het einde van de avond wel schoon op was en er nee verkocht moest worden. Zodoende waren we weer aangewezen op het uitgebreide assortiment van John Gouwerok.

Het vragenhalfuurtje werd ingevuld door een vraag van mij aan jullie om mij te helpen een recept samen te stellen voor een Tripel Karmeliet. Dit bier is het kloonbier wat gebrouwen dient te worden door de brouwers die mee willen dingen naar de titel tijdens het Open Nederlands Kampioenschap 2010 te Amersfoort, in de klasse E.  We willen de komende gezamenlijke brouwdag, op 21 november, beginnen een voorstudie van dit bier te maken door het te brouwen. Dus het recept wat we gezamenlijk opgesteld hebben is een eerste try out. Op aanwijzing van Theo Sonnemans heb ik het maisschema nog een beetje aangepast.

Na het samenstellen van het recept nam Theo van de Voorde nog even het woord. Hij schetste nog eens het verloop van de oprichting van de vereniging en nog een aantal markante gebeurtenissen uit de geschiedenis van ’t Wort Wat!

Na een korte pauze werd het programma van die avond hervat. Theo Sonnemans, docent bierbrouwen en verbonden aan brouwerij “Lindeboom”, gaf een zeer leerzame lezing ten beste betreffende het koken van het wort. Theo deed dat zo bevlogen dat de zaal, met op dat moment 76 bezoekers, bijna geheel stil aan zijn lippen hing. Deze lezing was zeer interactief tussen Theo en het publiek zodat we ons genoodzaakt zagen om in dit gebeuren nog een pauze in te lassen. Na de pauze ging Theo weer met veel enthousiasme verder. Halverwege deze tweede helft van de avond kregen de aanwezigen nog een speciaal bier te proeven die Theo voor ons meegenomen had vanuit brouwerij “Lindeboom”. Het is een bier  gebrouwen door brouwerij Lindeboom in een samenwerkingsverband met nog 3 traditionele familiebrouwerijen, die elk een bier uitbrengen. Deze vier bieren worden in pakketten op de markt gebracht onder de naam “De Smaak van Echt”.1) Tegen elf uur was Theo klaar met de lezing en was menigeen weer verrijkt met kennis en nieuwe inzichten betreffende het brouwvak. De presentatie hebben we ter beschikking gekregen en misschien zijn er binnen de redactiecommissie nog krachten vrij die van dit materiaal en het beluisterde verhaal nog een mooi stuk naslag werk kunnen maken.

Na de presentatie van Theo was er nog een gezellig samenzijn, waar bij Theo Sonnemans nog vele individuele vragen te beantwoorden kreeg en we net na 12:00 uur pas de avond afsloten. Een lange maar zeer leerzame en gezellige clubavond!
Theo Sonnemans, namens het bestuur van 't Wort Wat! nog heel veel dank voor je enthousiaste verhaal.

Inleveren bieren clubkampioenschappen.

Tijdens de afgelopen clubavond van 30 oktober was er ook de gelegenheid om de bieren in te leveren voor het meedoen voor het clubkampioenschap 2009. Een Saison en een Brown Porter zijn de bieren waarin een klassering behaald kan worden. Ik had op een maximum van 80 bieren gerekend, en hiervoor stickers en lege kratten geregeld. Echter er werden die avond maar zo’n 15 bieren ingeleverd. Dit is wel wat weinig. Dit is geen avondvullende bezigheid, zoals we dat wel gewend en van plan waren.


1)Uit Pint: "De Smaak van Echt" is een uniek initiatief van vier kleinere familiebrouwerijen, Alfa, Budels, Gulpener en Lindeboom, in samenwerking met Henri Reuchlin. Gezamenlijk hebben zij in 2009 vier nieuwe bieren uitgebracht.
Motivatie jury:
De jury vindt het een mijlpaal dat de vier kleinste CBK-leden, verenigd in de Kring van Familiebrouwerijen, gezamenlijk besloten hebben deze producten op de markt te brengen. Door het uitbrengen van de vier bieren in één verpakking heeft Nederland kennis kunnen maken met geheel nieuwe bieren. Door de gezamenlijke distributie kunnen zij een groter publiek bereiken. Deze samenwerking versterkt hun positie op de Nederlandse biermarkt, overigens zonder de eigen identiteit in te leveren. De jury hoopt wel dat in 2010 een vervolg aan dit initiatief gegeven wordt. 

Terug naar overzicht