Terug naar overzicht

Gistcursus

tww september 2008
Door: André van der Zee

Ook dit jaar organiseert ’t Wort Wat weer een gistkweekcursus. De reden om deze cursus op te zetten is om gestalte te geven aan één van de doelstellingen van het bestuur: het verbeteren van de kwaliteit van de door onze leden gebrouwen bieren. We denken dat het de kwaliteit van de bieren ten goede zal komen als onze leden over de juiste gist in de juiste conditie kunnen beschikken. Tot nu toe hebben ruim 60 mensen de cursus gevolgd en is er zelfs een Gistcommissie uit ontstaan.

datum:

zaterdag 8 november 2008

plaats:

“De Boerderij” - Hoofddorp

tijd:

9.00 – 16.00 uur

De cursus zal worden gegeven aan de hand van een door Jan-Willen den Hartog, brouwmeester bij de Gulpener bierbrouwerij, geschreven syllabus. Dit boekwerk bevat een schat aan informatie en is geïllustreerd met foto’s, grafieken en tekeningen. De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. De theorie zal gericht zijn op de praktische handelingen met hier en daar de nodige diepgang. Er zal verteld worden hoe gisten bewaard kunnen worden en wat de te volgen stappen zijn om (uit je eigen assortiment) een vitale en gezonde giststarter op te kweken. Tijdens het praktijkgedeelte zullen de essentiële handelingen geoefend worden. Het aantal deelnemers wordt om praktische redenen beperkt tot 12. De cursus kost maar € 40,- inclusief de syllabus en het oefenmateriaal voor de cursusdag. Ook krijg je een starterpakket mee zodat je thuis verder kan experimenteren, maar dan wel met de benodigde kennis en vaardigheden op zak. Om de kosten enigszins te beperken is er geen lunch inbegrepen. Je kunt je opgeven voor deze cursus door ons  een mailtje te sturen en de bijdrage van € 40,- over te maken op rekeningnummer 7228352 onder vermelding van “Gistcursus 2008”. en je lidnummer. Je inschrijving is pas definitief als je bijdrage ontvangen is. We werken op volgorde van inschrijven en leden hebben voorrang.

André van der Zee en Arnoud Aten

Terug naar overzicht